"ยูอาร์ซี (ประเทศไทย)" ส่งมอบ"ฟันโอแครกเกอร์" ให้ 20 โรงพยาบาล สนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์ สู้โควิด-19

พุธ ๐๗ กรกฎาคม ๒๐๒๑ ๑๒:๐๙
บริษัท ยูอาร์ซี (ประเทศไทย) ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายขนมคุกกี้และแครกเกอร์ "ฟันโอ" ภายใต้แบรนด์ "แจ็คแอนด์จิล" (Jack'n Jill) ขอร่วมส่งพลังในการสนับสนุนบุคคลากรทางการแพทย์ ให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งปฏิบัติงานท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 จึงได้ดำเนินการส่งมอบสินค้า "ฟันโอแครกเกอร์" รสมะพร้าว และรสบัตเตอร์จำนวนรวม 22,800 ชิ้น ให้แก่ 20 โรงพยาบาล เพื่อร่วมสนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์ ในการปฏิบัติหน้าที่ช่วงสถานการณ์โควิด-19 
ยูอาร์ซี (ประเทศไทย) ส่งมอบฟันโอแครกเกอร์ ให้ 20 โรงพยาบาล สนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์ สู้โควิด-19

ทางบริษัทฯ ได้ดำเนินการส่งมอบ "ฟันโอแครกเกอร์" ให้แก่บุคลากรทางแพทย์ รวมทั้งสิ้น 20 โรงพยาบาล ได้แก่ โรงพยาบาลวชิรพยาบาล, โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า, โรงพยาบาลเลิดสิน, โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์, โรงพยาบาลราชวิถี, โรงพยาบาลรามาธิบดี, โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า, โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช, สถาบันบำราศนราดูร, โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า, โรงพยาบาลสนามบุษราคัม เมืองทองธานี, โรงพยาบาลธรรมศาสตร์, โรงพยาบาลสิรินธร, โรงพยาบาลตำรวจ, โรงพยาบาลตากสิน, โรงพยาบาลกลาง, โรงพยาบาลศิริราช, โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์, โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี และ โรงพยาบาลสนามเอราวัณ 2

ทั้งนี้ การสนับสนุน "ฟันโอ แครกเกอร์" ให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ เป็นนโยบายที่บริษัทได้ดำเนินการต่อเนื่องมาเป็นระยะเวลา 2 ปี นับตั้งแต่ปี 2563 "ฟันโอ แครกเกอร์" ขอเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมส่งมอบกำลังใจให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ในฐานะเป็นบุคลากรแนวหน้าในการปฏิบัติหน้าที่ดูแลและรักษาผู้ป่วย  "ฟันโอ แครกเกอร์" แครกเกอร์หอมกรอบ อร่อยเต็มรสชาติ ทานง่ายอยู่ท้อง ไม่หกเลอะเทอะ จะช่วยเติมพลังระหว่างวันให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ และเจ้าหน้าที่ทุกคนที่ต้องปฏิบัติงานภายใต้เวลาอันเร่งรีบ  มี "ฟันโอ แครกเกอร์" รองท้องไว้ ฟีลไหนก็ไม่กลัวหิว

คุณฐานันท์ สุวรรณรักษ์ ผู้จัดการทั่วไป บริษัท ยูอาร์ซี (ประเทศไทย) จำกัดกล่าวว่า "แบรนด์ ฟันโอ ในฐานะเป็นผู้นำตลาดคุกกี้ที่มีส่วนแบ่งทางการตลาดเป็นอันดับ 1 ในประเทศไทย ได้ยึดแนวทางการดำเนินงานที่สอดคล้องกับพันธกิจหลักของแบรนด์แจ็ค แอนด์ จิล มุ่งมั่นนำเสนอผลิตภัณฑ์อาหารที่ดีให้แก่ผู้บริโภคทุกคน หรือ Delight everyone with good food choice เพื่อสร้างความสุขให้กับผู้บริโภคด้วยสินค้าและราคาที่เข้าถึงได้ทุกคน และยึดมั่นหัวใจสำคัญด้านคุณภาพสินค้าควบคู่โภชนาการ และความหลากหลายของสินค้าที่ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคที่แตกต่างกัน

นอกจากนี้ยังมีความมั่นใจว่าการสนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์ของไทยจะเป็นหนึ่งในกำลังใจสำคัญเพื่อให้ทุกคนสามารถเอาชนะวิกฤตินี้ไปด้วยกัน โดยที่ผ่านมาได้ให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนการดำเนินงานของภาคส่วนต่างๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนมาโดยตลอด สอดคล้องกับแนวทางการดำเนินขององค์กรที่ยึดถือคุณธรรม จริยธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคม"

เกี่ยวกับบริษัท ยูอาร์ซี (ประเทศไทย) จำกัด

บริษัท ยูอาร์ซี (ประเทศไทย) จำกัดดำเนินธุรกิจในประเทศไทยเมื่อปี 2535 เป็นผู้ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ขนมขบเคี้ยวภายใต้ แบรนด์ แจ็คแอนด์จิล (Jack'n Jill) โดยมีผลิตภัณฑ์หลากหลาย อาทิ ฟันโอ, ทิวลี่, โรลเลอร์ โคสเตอร์, โลซาน, ดิวเบอร์รี่, ไดนาไมท์ และ ลัช เป็นต้นที่มา:  ยูอาร์ซี (ประเทศไทย)
ยูอาร์ซี (ประเทศไทย) ส่งมอบฟันโอแครกเกอร์ ให้ 20 โรงพยาบาล สนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์ สู้โควิด-19 ยูอาร์ซี (ประเทศไทย) ส่งมอบฟันโอแครกเกอร์ ให้ 20 โรงพยาบาล สนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์ สู้โควิด-19 ยูอาร์ซี (ประเทศไทย) ส่งมอบฟันโอแครกเกอร์ ให้ 20 โรงพยาบาล สนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์ สู้โควิด-19

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด