ม.รามฯ เร่งช่วยเหลือนักศึกษา-บุคลากรที่ได้รับผลกระทบจากเหตุเพลิงไหม้โรงงานกิ่งแก้ว

พุธ ๐๗ กรกฎาคม ๒๐๒๑ ๑๕:๐๑
มหาวิทยาลัยรามคำแหง เร่งช่วยเหลือนักศึกษาและบุคลากรที่ได้รับผลกระทบจากเหตุเพลิงไหม้ บริษัท หมิงตี้เคมีคอล จำกัด จังหวัดสมุทรปราการ ทั้งเรื่องการสอบออนไลน์ การประเมินความเสียหายของที่พักอาศัย และให้คำปรึกษาทางด้านกฎหมาย
ม.รามฯ เร่งช่วยเหลือนักศึกษา-บุคลากรที่ได้รับผลกระทบจากเหตุเพลิงไหม้โรงงานกิ่งแก้ว

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง เปิดเผยว่า ตามที่เกิดเหตุเพลิงไหม้โรงงานผลิตเม็ดโฟม บริษัท หมิงตี้เคมีคอล จำกัด ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคมที่ผ่านมา ส่งผลให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนเป็นจำนวนมาก รวมทั้งนักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยรามคำแหงที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงดังกล่าว มหาวิทยาลัยจึงเห็นควรให้ความช่วยเหลือแก่นักศึกษาและบุคลากรเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น ดังนี้

กรณีนักศึกษาที่ไม่สามารถดำเนินการสอบออนไลน์ ในภาคเรียนที่ 2/2563 ได้ (ระหว่างวันที่ 5 - 18 กรกฎาคม 2564) หรือต้องการการช่วยเหลือจากสถานการณ์ดังกล่าวเป็นการเร่งด่วน ให้ติดต่อประสานงานไปยังคณะที่สังกัดเพื่อยื่นคำร้องเกี่ยวกับการสอบตามหมายเลขโทรศัพท์ ดังนี้ คณะนิติศาสตร์ โทร. 02-310-8178 , 02-310-8170 คณะบริหารธุรกิจ โทร.099-251-6651 คณะศึกษาศาสตร์ โทร. 02-310-8315 คณะรัฐศาสตร์ โทร. 02-310-8466-7 คณะมนุษยศาสตร์ โทร. 02-310-8269, 089-205-7726 คณะเศรษฐศาสตร์ โทร. 02-310-8534 คณะวิทยาศาสตร์ โทร. 02-310-8427

คณะสื่อสารมวลชน โทร. 092-963-4380  คณะวิศวกรรมศาสตร์ โทร.02-310-8570-1 คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โทร.   02-310-8933 คณะทัศนมาตรศาสตร์ โทร. 02-310-8906 คณะศิลปกรรมศาสตร์ โทร.02-310-8296 และคณะสาธารณสุขศาสตร์ โทร. 02-310-8928  

สำหรับบุคลากร ของ ม.ร.ที่ได้รับผลกระทบจากที่พักอาศัยความเสียหาย สามารถประสานงานกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ เพื่อเข้าไปสำรวจและประเมินความเสียหายในเบื้องต้น นอกจากนี้ หากผู้ได้รับผลกระทบต้องการคำปรึกษาด้านกฎหมาย ขอให้ติดต่อขอรับคำแนะนำได้ที่ คณะนิติศาสตร์ โทร. 0-2310-8178 , 0-2310-8170

ที่มา: มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด