MENA เริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ วันแรก

พุธ ๐๗ กรกฎาคม ๒๐๒๑ ๑๕:๑๒
ภากร ปีตธวัชชัย กรรมการและผู้จัดการ แมนพงศ์ เสนาณรงค์ รองผู้จัดการ หัวหน้าสายงานผู้ออกหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พร้อมด้วย สุวรรณา ขจรวุฒิเดช ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. มีนาทรานสปอร์ต ร่วมพิธีเปิดการซื้อขายวันแรกในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในรูปแบบ Virtual Ceremony ของ บมจ. มีนาทรานสปอร์ต ผู้ให้บริการขนส่งคอนกรีตผสมเสร็จชั้นนำของประเทศ ด้วยมูลค่าหลักทรัพย์ ณ ราคา IPO 880.80 ล้านบาท ในวันที่ 7 กรกฎาคม 2564 โดยใช้ชื่อย่อในการซื้อขายหลักทรัพย์ว่า "MENA"
MENA เริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ วันแรก

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด