กรุงศรี ขานรับนโยบายธปท. จับมือเน็คซ์ แคปปิตอล ประเดิมดีลสินเชื่อระยะยาวอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง THOR รายแรกของไทย

ศุกร์ ๐๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ๑๗:๐๑
กรุงศรี (ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)) ร่วมกับบริษัท เน็คซ์ แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) ประเดิมดีลสินเชื่อระยะยาวอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง THOR เป็นรายแรกในประเทศไทย พร้อมทำสัญญาธุรกรรมอนุพันธ์แลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง THOR (OIS) เพื่อสนับสนุนธุรกิจในการบริหารความเสี่ยง และควบคุมต้นทุนทางการเงิน รวมทั้งขานรับนโยบายของธนาคารแห่งประเทศไทยในการยกระดับอัตราดอกเบี้ยอ้างอิงของไทย
กรุงศรี ขานรับนโยบายธปท. จับมือเน็คซ์ แคปปิตอล ประเดิมดีลสินเชื่อระยะยาวอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง THOR รายแรกของไทย

นายประกอบ เพียรเจริญ ประธานคณะเจ้าหน้าที่ด้านลูกค้าธุรกิจขนาดใหญ่และวาณิชธนกิจ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า "กรุงศรีได้ร่วมกับบริษัท เน็คซ์ แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) ประเดิมดีลสินเชื่อระยะยาว อัตราดอกเบี้ยอ้างอิง THOR วงเงินมูลค่า 500 ล้านบาท พร้อมด้วยการทำสัญญาธุรกรรมอนุพันธ์อ้างอิง THOR ซึ่งนับว่ากรุงศรีประสบความสำเร็จในการทำธุรกรรมแรกของประเทศในการให้สินเชื่อระยะยาวอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง THOR นับตั้งแต่ธนาคารแห่งประเทศไทยได้มีการริเริ่มแผนพัฒนาอัตราดอกเบี้ย THOR (Thai Overnight Repurchase Rate) ขึ้นเป็นอัตราดอกเบี้ยอ้างอิงของไทย เพื่อรองรับการยุติการเผยแพร่อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมระหว่างธนาคารในกรุงลอนดอน (LIBOR) และอัตราดอกเบี้ยอ้างอิงลอยตัวสำหรับการกู้ยืมเงินบาท (THBFIX) โดยตามแนวทางของธนาคารแห่งประเทศไทยจะยุติการทำธุรกรรมใหม่ที่อ้างอิงอัตราดอกเบี้ย THBFIX ทั้งสินเชื่อ และตราสารหนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 ที่ผ่านมา"

นายเคนอิจิ นิชิอิ ประธานคณะเจ้าหน้าที่ด้านโกลบอลมาร์เก็ตส์ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) กล่าวถึงนโยบายนี้ว่า "อัตราดอกเบี้ย THOR เป็นการใช้อัตราดอกเบี้ยระยะข้ามคืน ทำให้มีความเสี่ยงด้านเครดิตต่ำ โดยการคำนวณจากธุรกรรมกู้ยืมที่เกิดขึ้นจริงทำให้ได้อัตราดอกเบี้ยอ้างอิงที่มีความน่าเชื่อถือและลดความเสี่ยงในการถูกบิดเบือนจากการคำนวณ จึงช่วยสะท้อนภาวะตลาดการเงินของประเทศไทยที่แท้จริง และมีความผันผวนน้อยเมื่อเทียบกับ THBFIX นอกจากนั้น อัตราดอกเบี้ย THOR ยังมีทิศทางที่สอดคล้องกับแนวโน้มอัตราดอกเบี้ยนโยบายของไทย โดยกรุงศรีมีความตั้งใจในการสนับสนุนธุรกรรมที่ใช้อัตราดอกเบี้ยอ้างอิง THOR เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของธนาคารแห่งประเทศไทยในการสร้างเสถียรภาพตลาดการเงินของประเทศ พัฒนาการใช้อัตราดอกเบี้ยอ้างอิง THOR ให้เกิดขึ้นอย่างแพร่หลายและร่วมเป็นกลไกหนึ่งในการขับเคลื่อนตลาดเงินไทยให้มีศักยภาพ รวมทั้งจะมีการพัฒนานวัตกรรมทางการเงินใหม่ๆที่หลากหลายออกมาอย่างต่อเนื่องในอนาคตเพื่อขานรับนโยบายนี้"

นายสุระ คณิตทวีกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน) และกรรมการ บริษัท เน็คซ์ แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า "บริษัทฯ รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาศักยภาพของตลาดการเงินไทยตามนโยบายของธนาคารแห่งประเทศไทย ทั้งนี้ การทำสัญญาอนุพันธ์ในครั้งนี้ ก็สอดคล้องกับนโยบายบริหารความเสี่ยงทางด้านการเงินของบริษัท และเป็นส่วนหนึ่งในการไปสู่เป้าหมายของการเติบโตที่ยั่งยืน"

นางอลิศรา มหาสันทนะ ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายตลาดการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ให้ความเห็นว่า "ความริเริ่มในการทำธุรกรรมสินเชื่ออ้างอิงกับอัตราดอกเบี้ย THOR รวมถึงการทำธุรกรรมอนุพันธ์เพื่อแลกเปลี่ยนดอกเบี้ยระหว่างธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) และ บริษัท เน็คซ์ แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) แสดงให้เห็นถึงความพร้อมของผู้ร่วมตลาดและนับเป็นก้าวย่างที่สำคัญของตลาดการเงินไทยในการพัฒนาอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง THOR ซึ่งจะเป็นอัตราดอกเบี้ยอ้างอิงหลักทดแทนอัตราดอกเบี้ย THBFIX ในอนาคต โดย ธปท. ขอชื่นชมและขอบคุณธนาคารกรุงศรีอยุธยา และบริษัท เน็คซ์ แคปปิตอล ที่ให้ความร่วมมือกับ ธปท. เป็นอย่างดีในการสร้างสภาพคล่อง และส่งเสริมการใช้อัตราดอกเบี้ย THOR โดยเฉพาะสินเชื่อระยะยาวอ้างอิง THOR ธุรกรรมแรกของไทย และ ธปท. หวังว่าตลาดการเงินไทยจะมีการทำธุรกรรมการเงินอ้างอิง THOR อย่างแพร่หลายต่อไป"

เกี่ยวกับกรุงศรี
กรุงศรี (ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ) เป็นกลุ่มธุรกิจการเงินที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 5 ของไทยด้านสินทรัพย์ สินเชื่อ และเงินฝาก และเป็นหนึ่งในห้าสถาบันการเงินที่มีความสำคัญเชิงระบบ (D-SIB) โดยดำเนินธุรกิจมานานถึง 76 ปี กรุงศรีเป็นบริษัทในเครือของมิตซูบิชิ ยูเอฟเจ ไฟแนนเชียล กรุ๊ป (MUFG) กลุ่มสถาบันการเงินที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่น และเป็นหนึ่งในกลุ่มสถาบันการเงินที่ใหญ่ที่สุดระดับโลก กลุ่มกรุงศรีให้บริการทางการเงินการธนาคารอย่างครบวงจร ทั้งในด้านสินเชื่อเพื่อผู้บริโภค การลงทุน การบริหารจัดการกองทุน รวมทั้งผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินอันหลากหลายแก่กลุ่มลูกค้าบุคคล ลูกค้า SME และลูกค้าธุรกิจขนาดใหญ่ ผ่านสาขาของธนาคารกว่า 670 สาขา (เป็นสาขาที่ให้บริการทางการเงินในรูปแบบปกติ 631 สาขาและสาขาที่ให้บริการเฉพาะสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ 39 สาขา) และช่องทางการขายกว่า 33,431 แห่งทั่วประเทศ นอกจากนี้ กรุงศรียังเป็นผู้ออกบัตรเครดิตรายใหญ่ที่สุดของประเทศ โดยมีจำนวนบัญชีบัตรเครดิตและสินเชื่อเพื่อการผ่อนชำระ/สินเชื่อส่วนบุคคลมากกว่า 9.5 ล้านบัญชี และเป็นผู้ให้บริการด้านสินเชื่อรถยนต์ชั้นนำ (กรุงศรี ออโต้) พร้อมทั้งมีบริษัทบริหารจัดการกองทุนที่มีอัตราเติบโตสูงที่สุดแห่งหนึ่ง (บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงศรี จำกัด) ทั้งยังเป็นผู้บุกเบิกธุรกิจสินเชื่อเพื่อผู้มีรายได้น้อย (บริษัท เงินติดล้อ จำกัด) อีกด้วย

กรุงศรี มีพันธสัญญาในการดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริตอย่างสูงสุด ธนาคารและบริษัทในเครือได้ผ่านการรับรองการเป็นสมาชิกอย่างสมบูรณ์ของ "แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต" โดยมุ่งร่วมมือกับองค์กรชั้นนำในไทยและผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียของธนาคาร เพื่อให้การดำเนินธุรกิจปราศจากการทุจริตคอร์รัปชั่น

เกี่ยวกับมิตซูบิชิ ยูเอฟเจ ไฟแนนเชียล กรุ๊ป (MUFG)
มิตซูบิชิ ยูเอฟเจ ไฟแนนเชียล กรุ๊ป (MUFG) เป็นหนึ่งในกลุ่มสถาบันทางการเงินชั้นนำระดับโลก มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ ณ กรุงโตเกียว ด้วยประวัติศาสตร์อันยาวนานในการดำเนินธุรกิจกว่า 360 ปี MUFG มีเครือข่ายสำนักงานกว่า 2,600 แห่ง ในกว่า 50 ประเทศทั่วโลกและมีพนักงานกว่า 180,000 คน MUFG นำเสนอบริการทางการเงินที่หลากหลายครอบคลุมทั้งธุรกิจธนาคารพาณิชย์ ทรัสต์แบงก์กิ้ง ธุรกิจหลักทรัพย์ ธุรกิจบัตรเครดิต ธุรกิจสินเชื่อเพื่อรายย่อย ธุรกิจหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธุรกิจเช่าซื้อ MUFG มีเป้าหมายที่จะเป็น "กลุ่มสถาบันทางการเงินที่ได้รับความเชื่อถือมากที่สุดในโลก" ด้วยการผสานศักยภาพในการดำเนินธุรกิจเพื่อตอบสนองทุกความต้องการทางการเงินของลูกค้าโดยคำนึงถึงสังคมและการแบ่งปัน สู่ความเติบโตอย่างยั่งยืน MUFG จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์โตเกียว ตลาดหลักทรัพย์นาโกยา และตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์ก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ MUFG กรุณาเยี่ยมชมเว็บไซต์ www.mufg.jp/…english

ที่มา: ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด