ไทยแลนด์อีลิท ร่วมกับ บริษัท ไดมารุ เทรดดิ้ง จำกัด ปันน้ำใจเพื่อน้อง บริจาคสิ่งของจำเป็นให้กับสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี

จันทร์ ๑๒ กรกฎาคม ๒๐๒๑ ๑๑:๐๐
สืบเนื่องจากการระบาดของโรคโควิด-19 ระลอก 3 ในประเทศไทย ส่งผลให้มีผู้ติดเชื้อแนวโน้มเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ บริษัท ไทยแลนด์ พริวิเลจ คาร์ด จำกัด ภายใต้การกำกับดูแลของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ร่วมกับ บริษัท ไดมารุ เทรดดิ้ง จำกัด ตัวแทนจำหน่ายบัตรสมาชิกไทยแลนด์ อีลิท (GSSA) ได้ตระหนักถึงบทบาทความรับผิดชอบต่อสังคม และขอเป็นส่วนหนึ่งในการส่งต่อความช่วยเหลือแก่ผู้ป่วยเด็กด้วยการบริจาคสิ่งของจำเป็นให้แก่สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี (โรงพยาบาลเด็ก) นำทีมโดย คุณรัชดาวรรณ เลิศศิลาทอง รองผู้จัดการใหญ่สายงานบริหารและกิจการองค์กร และรักษาการแทนผู้จัดการใหญ่ และคุณพรเทพ พันธะนะแพทย์ รองผู้จัดการใหญ่สายงานการพาณิชย์และปฏิบัติการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและตัวแทนพนักงาน บริษัท ไทยแลนด์ พริวิเลจ คาร์ด จำกัด เป็นผู้แทนส่งมอบสิ่งของจำเป็นต่อการดูแลผู้ป่วยเด็ก เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของทางสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี (โรงพยาบาลเด็ก) โดยมี คุณวิไลรัตน์ ชัชชวลิตสกุล หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยนอก และคุณทรงศิริ นิลจุลกะ หัวหน้างานการพยาบาลผู้ป่วยนอก สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี (โรงพยาบาลเด็ก) เป็นผู้รับมอบ เมื่อเร็วๆ นี้
ไทยแลนด์อีลิท ร่วมกับ บริษัท ไดมารุ เทรดดิ้ง จำกัด ปันน้ำใจเพื่อน้อง บริจาคสิ่งของจำเป็นให้กับสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด