สนพ.อจ. ปล่อยเงินกู้กองทุนฯ ดอกเบี้ย 0% ให้สปก. Up Skill พนักงาน

จันทร์ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ๑๔:๑๒
วันที่ 12 กรกฎาคม 2564 นายวิระ อุ่นอก ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอำนาจเจริญ (สนพ.อจ.) ลงนามในสัญญาเงินกู้กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน พร้อมมอบเงินกู้ให้ บริษัทโตโยต้า อำนาจเจริญ จำกัด วงเงินกู้ จำนวน 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) ดอกเบี้ย 0% ระยะเวลาชำระคืนไม่เกิน 18 งวด เพื่อนำไปใช้จ่ายในการดำเนินการพัฒนาศักยภาพกำลังแรงงานในสถานประกอบกิจการให้มีคุณภาพ มีความรู้ ความสามารถมีทักษะฝีมือสูงขึ้น และเพิ่มผลิตภาพแรงงาน ณ บริษัทโตโยต้า อำนาจเจริญ จำกัด
สนพ.อจ. ปล่อยเงินกู้กองทุนฯ ดอกเบี้ย 0% ให้สปก. Up Skill พนักงาน

สำหรับสถานประกอบกิจการที่ได้รับเงินกู้ยืมกองทุนการพัฒนาฝีมือแรงงาน สามารถนำไปใช้ในการฝึกอบรมหรือทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ให้แก่พนักงานในสถานประกอบกิจการของตน และนำค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการฝึกอบรม ไปยกเว้นภาษีเงินได้ ได้อีกร้อยละร้อย ในส่วนของจำนวนลูกจ้างที่ผ่านการฝึกอบรมสามารถนำไปประเมินเงินสมทบกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานในปีต่อไปได้อีก สำหรับสถานประกอบการอื่นที่สนใจ สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ ฝ่ายพัฒนาฝีมือแรงงาน โทรศัพท์ 045-52505-7 ต่อ 113 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอำนาจเจริญ

ที่มา: สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอำนาจเจริญ

สนพ.อจ. ปล่อยเงินกู้กองทุนฯ ดอกเบี้ย 0% ให้สปก. Up Skill พนักงาน

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด