รมว. ดีอีเอส ร่วมประชุมคณะกรรมการระดับชาติ เตรียมพร้อมการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปค

อังคาร ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ๐๘:๓๘
เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2564 นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ พร้อมด้วยนางสาวอัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการระดับชาติเพื่อเตรียมการจัดการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปคและการประชุมที่เกี่ยวข้อง ในช่วงประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเอเปค ปี พ.ศ.2565 ครั้งที่ 2-2564 โดยมี นายเนวินธุ์ ช่อชัยทิพฐ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และนางปิยนุช วุฒิสอน ผู้ตรวจราชการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เข้าร่วมการประชุมด้วย ณ ห้องประชุม MDES 1 ชั้น 9 กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เพื่อรับทราบและหารือเกี่ยวกับความคืบหน้าการดำเนินการด้านสารัตถะ ซึ่งจะได้รับทราบผลการประชุมระดมสมองร่วมกันเพื่อกำหนด Theme และ Deliverables ของการประชุม ความคืบหน้าด้านพิธีการและอำนวยการ และความปลอดภัยและสถานที่จัดการประชุม สำหรับการที่ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพ ซึ่งการประชุมครั้งนี้ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุม  ผ่านระบบประชุมทางไกล
รมว. ดีอีเอส ร่วมประชุมคณะกรรมการระดับชาติ เตรียมพร้อมการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปค
รมว. ดีอีเอส ร่วมประชุมคณะกรรมการระดับชาติ เตรียมพร้อมการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปค

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด