เชิญร่วมรับฟังสัมมนาออนไลน์เชิงวิชาการ ในหัวข้อ "Envisioning the Future : Thailand-Japan Strategic Economic Partnership"

อังคาร ๑๓ กรกฎาคม ๒๐๒๑ ๑๐:๐๕
กระทรวงการต่างประเทศร่วมกับสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย เชิญร่วมรับฟังสัมมนาออนไลน์เชิงวิชาการ ในหัวข้อ "Envisioning the Future : Thailand-Japan Strategic Economic Partnership" มองอนาคตหุ้นส่วนยุทธศาสตร์เชิงเศรษฐกิจไทย - ญี่ปุ่น

มองอนาคตหุ้นส่วนยุทธศาสตร์เชิงเศรษฐกิจไทย - ญี่ปุ่น

กระทรวงการต่างประเทศร่วมกับสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทยจัดสัมมนาเชิงวิชาการ ในหัวข้อ "Envisioning the Future : Thailand-Japan Strategic Economic Partnership" เพื่อรับฟังมุมมองและข้อเสนอแนะจากผู้แทนภาครัฐ ผู้บริหารภาคเอกชนชั้นนำ ผู้เชี่ยวชาญและนักวิชาการในระดับแนวหน้าของญี่ปุ่นและไทยต่อการขับเคลื่อนความร่วมมือด้านเศรษฐกิจไทย - ญี่ปุ่นภายใต้โอกาสและความท้าทายในปัจจุบัน อาทิ การปรับโครงสร้างฐานการผลิตในภูมิภาคของบริษัทเอกชนญี่ปุ่นขนาดใหญ่ และสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19) ซึ่งทำให้รัฐบาลญี่ปุ่นตระหนักถึงการเสริมสร้างความหลากหลายของห่วงโซ่อุปทานโดยมุ่งส่งเสริมการลงทุนในต่างประเทศ ภายใต้บริบทดังกล่าว ไทยควรต้องปรับตัวเสริมสร้างจุดแข็ง และเพิ่มพูนศักยภาพทางเศรษฐกิจเพื่อรองรับการดำเนินธุรกิจการค้าการลงทุนของภาคเอกชนญี่ปุ่นได้อย่างยั่งยืนอย่างไร มาร่วมกันหาคำตอบกันในการสัมมนาฯ ตามรายละเอียดดังนี้

งานสัมมนาหัวข้อสัมมนา Envisioning the Future : Thailand-Japan Strategic Economic Partnership

วันพุธที่ 21 กรกฎาคม 2564   เวลาจัดงาน 09.00 - 12.00 น. (เปิดลงทะเบียนผ่าน Zoom เวลา 08.30 เป็นต้นไป)

สามารถลงทะเบียนฟังสัมมนาได้ตั้งแต่ วันนี้ - 19 กรกฎาคม 2564

ช่องทางการลงทะเบียน https://forms.gle/yqhxG6vKsqcPNaYk9

** สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน ทีมงานจะจัดส่ง Link สำหรับการเข้าร่วมการสัมมนาไปยังอีเมลของท่านเพื่อเป็นการยืนยันการเข้าร่วมงานก่อนวันสัมมนา

ที่มา: คิปส์ คอมมูนิเคชั่น จำกัด

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด