มจธ. เปิดรับนักศึกษาป.เอก ทุนเพชรพระจอมเกล้าดุษฎีบัณฑิต

พุธ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ๑๑:๐๗
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาเอกโครงการทุนการศึกษา ทุนเพชรพระจอมเกล้าดุษฎีบัณฑิต ภาคการศึกษาที่ 2/2564 เริ่มการศึกษา มกราคม 2565นักศึกษาไทย : สมัครตั้งแต่วันนี้ - 21 พฤศจิกายน 2564นักศึกษาต่างชาติ : สมัครตั้งแต่วันนี้ - 3 ตุลาคม 2564สมัครผ่านเว็บไซต์ : https://admission.kmutt.ac.th หรือ http://petchra.kmutt.ac.th
มจธ. เปิดรับนักศึกษาป.เอก ทุนเพชรพระจอมเกล้าดุษฎีบัณฑิต

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด