ม.รามฯ ลดค่าหน่วยกิต 40% แก่นักศึกษาและผู้สมัครนักศึกษาใหม่

ศุกร์ ๑๖ กรกฎาคม ๒๐๒๑ ๑๔:๕๕
มหาวิทยาลัยรามคำแหง ช่วยเหลือนักศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ประกาศลดค่าหน่วยกิต 40% สำหรับนักศึกษาปริญญาตรีภาคปกติ นักศึกษาPre-degree และผู้สมัครนักศึกษาใหม่ ภาค 1/2564 ทั้งส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และสาขาวิทยบริการฯต่างประเทศ รวมทั้งลดค่าหน่วยกิต 20% สำหรับนักศึกษาปริญญาโท ปริญญาเอก และนักศึกษาโครงการพิเศษ
ม.รามฯ ลดค่าหน่วยกิต 40% แก่นักศึกษาและผู้สมัครนักศึกษาใหม่

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่ยังทวีความรุนแรงอย่างต่อเนื่อง จนส่งผลกระทบกับทุกฝ่ายในหลายด้านรวมทั้งด้านเศรษฐกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหงเห็นควรมีส่วนช่วยเหลือเพื่อแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครองและนักศึกษา จึงลดค่าลงทะเบียนเรียนเป็นรายหน่วยกิตลง 40% ในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564 สำหรับนักศึกษาปริญญาตรีภาคปกติ และนักศึกษา Pre-degree รวมทั้งผู้สมัครนักศึกษาใหม่ในภาค 1 ปีการศึกษา 2564 ทั้งส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และสาขาวิทยบริการฯต่างประเทศ และลดค่าลงทะเบียนเรียนเป็นรายหน่วยกิต 20% สำหรับนักศึกษาปริญญาโท ปริญญาเอก และนักศึกษาโครงการพิเศษทุกระดับชั้นทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

ทั้งนี้ไม่รวมหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนโดยคณะที่อยู่ในกำกับของมหาวิทยาลัย สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายลงทะเบียนเรียนและจัดสอบ โทร. 0-2310-8611 หรือเพจ Facebook : สวป.ม.รามคำแหง

"มหาวิทยาลัยรามคำแหง มีความห่วงใยในสถานการณ์ขณะนี้ พร้อมเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยเหลือเท่าที่จะทำได้ เพื่อบรรเทาความเดือนร้อนทางด้านการศึกษาแก่ผู้ปกครองและนักศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนที่จะต่อสู้และก้าวผ่านวิกฤตินี้ไปด้วยกัน" อธิการบดี ม.ร. กล่าวในตอนท้าย

ที่มา: มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด