บ้านปู เปิดจองหุ้นกู้ระหว่าง 30 ก.ค.และ 2-3 ส.ค.นี้ เคาะอัตราดอกเบี้ย 2.90-3.80% ต่อปี สำหรับหุ้นกู้อายุ 5 ปี 7 ปี และ 10 ปี พร้อมเสนอขายผู้ลงทุนทั่วไป

จันทร์ ๑๙ กรกฎาคม ๒๐๒๑ ๑๓:๔๔
นางสมฤดี ชัยมงคล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) หรือ BANPU เปิดเผยว่า บ้านปูเตรียมเสนอขายหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ให้กับผู้ลงทุนทั่วไป ระหว่างวันที่ 30 กรกฎาคม และวันที่ 2-3 สิงหาคมนี้ ผ่านผู้จัดการการจัดจำหน่าย 4 แห่ง ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารซีไอเอ็มบี (ไทย) จำกัด (มหาชน) และบริษัทหลักทรัพย์เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) โดยการจองซื้อผ่านสาขาปกติและระบบออนไลน์ หรือแอปพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือ หุ้นกู้ฯ ดังกล่าวมีจำนวน 3 รุ่น ประกอบด้วย หุ้นกู้ฯ อายุ 5 ปี อัตราดอกเบี้ย 2.90% ต่อปี หุ้นกู้ฯ อายุ 7 ปี อัตราดอกเบี้ย 3.30% ต่อปี และหุ้นกู้ฯ อายุ 10 ปี อัตราดอกเบี้ย 3.80% ต่อปี หุ้นกู้ฯ ทั้ง 3 รุ่น กำหนดชำระดอกเบี้ยทุก 6 เดือน โดยบริษัทฯ และหุ้นกู้ฯ ได้รับการจัดอันดับความเชื่อถือที่ระดับ "A+" แนวโน้มอันดับเครดิต "Stable" หรือ "คงที่" จากบริษัท ทริส เรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2564

"บริษัทฯ และผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้เชื่อว่าการเสนอขายหุ้นกู้ฯ ครั้งนี้ จะได้รับความสนใจจากนักลงทุนที่เชื่อมั่นในศักยภาพการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และต้องการลงทุนในสินทรัพย์ที่ให้ผลตอบแทนที่น่าพอใจ ในระยะเวลาและความเสี่ยงที่ยอมรับได้ ขณะเดียวกันยังมีปัจจัยสนับสนุนที่สำคัญจากอันดับความน่าเชื่อถือที่ระดับ A+ ที่สามารถเสริมความเชื่อมั่นให้ นักลงทุนเห็นถึงความแข็งแกร่งในภาพรวมของบริษัทฯ และความสามารถในการรักษาวินัยทางการเงินและการบริหารเงินสดได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงความน่าสนใจของธุรกิจพลังงานแบบครบวงจรที่ครอบคลุมภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ที่บ้านปูยังมุ่งมั่นเดินหน้าสร้างการเติบโตทางธุรกิจอย่างต่อเนื่องเพื่อให้สอดคล้องกับเทรนด์พลังงานแห่งโลกอนาคต โดยเฉพาะพลังงานสะอาดที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ซึ่งแผนขับเคลื่อนธุรกิจของบ้านปูตอกย้ำความเชื่อมั่นให้กับผู้ลงทุนได้เป็นอย่างดี และทำให้หุ้นกู้ฯ บ้านปูเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่น่าสนใจมากยิ่งขึ้น"

นางสมฤดีกล่าวเสริมว่า "ในปัจจุบัน แม้จะต้องเผชิญหน้ากับความท้าทายในการขับเคลื่อนธุรกิจภายใต้ภาวะวิกฤติที่เกิดจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 แต่ผลการดำเนินธุรกิจของบ้านปู ยังคงสร้างกระแสเงินสดได้อย่างต่อเนื่อง ภายใต้การดำเนินมาตรการลดต้นทุน และบริหารงบลงทุนอย่างรัดกุมเพื่อลดผลกระทบจากสถานการณ์เศรษฐกิจซบเซาทั่วโลก ตลอดจนการเดินหน้าเร่งกระบวนการเปลี่ยนผ่านธุรกิจ (Banpu Transformation) สู่โลกยุค Never Normal เพื่อต่อยอดกลยุทธ์ Greener & Smarter ทั้งนี้เพื่อสนับสนุนภารกิจในการส่งมอบอนาคตพลังงานเพื่อความยั่งยืน ผ่านการนำเอาเทคโนโลยีดิจิทัลมาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงาน ควบคู่ไปกับการขยายพอร์ตฟอลิโอพลังงานสะอาด พร้อมรับมือกับทุกความเปลี่ยนแปลงด้วยระบบนิเวศทางธุรกิจที่แข็งแกร่ง ซึ่งเอื้อประโยชน์ซึ่งกันและกัน พร้อมสร้างโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ เพื่อการเติบโตอย่างมั่นคง"

ในฐานะผู้นำด้านพลังงานที่หลากหลายในระดับนานาชาติ ปัจจุบัน บริษัทฯ ได้เข้าดำเนินธุรกิจครอบคลุม 10 ประเทศ ได้แก่ ประเทศไทย สาธารณรัฐอินโดนีเซีย สาธารณรัฐประชาชนจีน ประเทศออสเตรเลีย สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ประเทศมองโกเลีย ประเทศสิงคโปร์ ประเทศญี่ปุ่น ประเทศสหรัฐอเมริกา และสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม โดยสร้างการเติบโตจาก 3 กลุ่มธุรกิจหลัก ได้แก่ กลุ่มธุรกิจแหล่งพลังงาน ประกอบด้วย ถ่านหินและก๊าซธรรมชาติ รวมถึงงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ การตลาด การค้า โลจิสติกส์ การจัดหาเชื้อเพลิง และสายส่ง กลุ่มธุรกิจผลิตพลังงาน ครอบคลุมโรงไฟฟ้าจากพลังงานเชื้อเพลิงทั่วไป และจากพลังงานหมุนเวียน และกลุ่มธุรกิจเทคโนโลยีพลังงาน ประกอบด้วยธุรกิจผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาและทุ่นลอยน้ำ ธุรกิจจัดเก็บพลังงาน ธุรกิจยานยนต์ไฟฟ้า และธุรกิจพัฒนาชุมชนอัจฉริยะที่กำลังเร่งสร้างการเติบโตอย่างก้าวกระโดด ทั้งการพัฒนาโซลูชันและขยายการให้บริการที่ตอบโจทย์ลูกค้ายุคใหม่ อย่างต่อเนื่อง พร้อมกันนี้ บริษัทฯ ยังเดินหน้าขับเคลื่อนธุรกิจตามแผนธุรกิจ 5 ปี ฉบับใหม่ สำหรับปี 2564-2568 เพื่อต่อยอดสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนด้วยกลยุทธ์ Greener & Smarter

จากสถานการณ์ปัจจุบันที่ยังคงมีการแพร่ระบาดของ COVID-19 อย่างต่อเนื่อง ผู้จัดการการจัดจำหน่ายจึงได้เพิ่มช่องทางการจองซื้อ เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้ลงทุนทั่วไปที่เป็นบุคคลธรรมดาสามารถจองซื้อหุ้นกู้ฯ ทั้ง 3 รุ่น ผ่านระบบออนไลน์หรือแอปพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือ หรือการจองซื้อหุ้นกู้ฯ ผ่านทางโทรศัพท์บันทึกเสียงโดยไม่จำเป็นต้องเดินทางไปจองซื้อหุ้นกู้ฯ ที่สาขา หรือ หน่วยงานขายของผู้จัดการการจัดจำหน่ายดังกล่าว นักลงทุนที่สนใจจองซื้อหุ้นกู้ฯ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมจากผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ทั้ง 4 แห่งได้แล้วตั้งแต่วันนี้ โดยสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ https://market.sec.or.th/public/ipos/IPOSDE01.aspx?TransID=344146 หรือติดต่อผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ฯ ทั้ง 4 แห่ง ดังนี้

  • ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (ยกเว้นสาขาไมโคร) โทร. 1333
  • ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) โทร. 02-111-1111
  • ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) โทร. 02-626-7777
  • บริษัทหลักทรัพย์เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) (ซึ่งรวมถึงธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) ในฐานะหน่วยงานขาย) โทร. 02-165-5555

ที่มา: ไอทูซี คอมมิวนิเคชั่นส์

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด