ไทยคม เดินหน้าพัฒนาเทคโนโลยีจานรับสัญญาณดาวเทียมอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงทางทะเล ขยายฐานกลุ่มผู้ใช้งาน ลดการนำเข้า มุ่งพัฒนาและส่งเสริมการผลิตเองในประเทศ

จันทร์ ๑๙ กรกฎาคม ๒๐๒๑ ๑๔:๓๐
บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) ผู้ให้บริการดาวเทียมไทย เดินหน้าพัฒนาผลิตภัณฑ์จานรับและส่งสัญญาณอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงผ่านดาวเทียมทางทะเลขนาดเล็ก ต่อยอดบริการ "Nava" สื่อสารอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงทางทะเล มุ่งขยายตลาดไปยังกลุ่มผู้ใช้งานและผู้ประกอบการเดินเรือขนาดเล็ก เพิ่มศักยภาพและองค์ความรู้แก่ผู้ประกอบการไทยในการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ส่งเสริมการผลิตเองภายในประเทศ ลดการนำเข้า พร้อมต่อยอดนวัตกรรมอุตสาหกรรมดาวเทียมและอวกาศอย่างต่อเนื่อง

นับตั้งแต่ปี 2561 ไทยคมได้เปิดตัว "Nava" บริการสื่อสารอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงทางทะเลเป็นครั้งแรก ด้วยความมุ่งมั่นในการใช้ประโยชน์จากดาวเทียมเพื่อให้ทุกคนสามารถเชื่อมต่อและสื่อสารกันได้ทุกที่ ทุกเวลา ไม่เว้นแม้อยู่ในท้องทะเล โดยตลอดระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา ไทยคมไม่เคยหยุดนิ่ง ในการคิดค้นและพัฒนาประสิทธิภาพของบริการและผลิตภัณฑ์จานรับและส่งสัญญาณเพื่อให้ตรงกับความต้องการของผู้ใช้งานได้อย่างดีที่สุด และด้วยกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของไทยคม คือ การมุ่งเน้นพัฒนาบริการใหม่ๆ ร่วมกับพันธมิตรทางธุรกิจที่มีความเชี่ยวชาญในด้านเทคโนโลยี เพื่อร่วมกันคิดค้น พัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการให้รองรับความต้องการของกลุ่มลูกค้าเดิม และขยายไปยังกลุ่มลูกค้ารายใหม่ และด้วยประสบการณ์ในการร่วมดำเนินธุรกิจกับพันธมิตรและคู่ค้ามากมาย ทำให้ไทยคมค้นพบว่า ในประเทศไทยมีผู้ประกอบการที่มีองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยี รวมถึงความสามารถในการพัฒนา ต่อยอด และออกแบบจานรับและส่งสัญญาณฯ ที่มีคุณสมบัติที่ตอบโจทย์การใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงเป็นการช่วยส่งเสริมและพัฒนาการผลิตในประเทศ ลดการนำเข้าอุปกรณ์และผลิตภัณฑ์จากต่างประเทศซึ่งมีราคาสูงได้เป็นอย่างดี

ไทยคมจึงได้จัดทำโครงการนำร่องในการศึกษาวิจัยร่วมกับพันธมิตรทางธุรกิจในการพัฒนาจานรับและส่งสัญญาณขนาดเล็ก 45 เซนติเมตร ด้วยเป้าหมายหลัก คือ เพิ่มขีดความสามารถและขยายการให้บริการสื่อสารผ่านดาวเทียมทางทะเล ไปยังกลุ่มผู้ใช้งานและผู้ประกอบการเดินเรือขนาดเล็ก ที่มีงบประมาณจำกัด เช่น เจ้าของเรือประมงขนาดเล็ก หรือผู้ประกอบการเดินเรือใกล้ชายฝั่ง โดยจานรับและส่งสัญญาณฯ ที่ไทยคมได้พัฒนาขึ้นนี้ จะเป็นผลิตภัณฑ์ต้นแบบ ที่ใช้องค์ความรู้ภายในประเทศตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ ทั้งในด้านการผลิต ด้านเทคโนโลยี รวมถึงอุปกรณ์ต่างๆ ซึ่งสามารถกล่าวได้ว่า เป็นการมุ่งพัฒนาและส่งเสริมการผลิตในประเทศอย่างแท้จริง โดยไทยคมได้วางแผนทดสอบการใช้งานจริงบนเรือภายในไตรมาส 4 ของปี 2564 จากนั้นจะเก็บข้อมูลเพื่อมาพัฒนา ก่อนนำผลิตภัณฑ์ออกสู่ตลาดต่อไป

ในอนาคต ไทยคมยังมีแผนในการพัฒนาจานรับและส่งสัญญาณดาวเทียมขนาดใหญ่ เพื่อขยายตลาดสู่เรือขนาดใหญ่ รวมถึงการพัฒนาให้จานรับสัญญาณดาวเทียม สามารถรับและส่งสัญญาณจากดาวเทียมในวงโคจรระดับต่ำ (Low Earth Orbit Satellite) ซึ่งตรงกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของไทยคม ที่จะเน้นการพัฒนาบริการเทคโนโลยีผ่านระบบดาวเทียมวงโคจรต่ำ เพื่อสามารถรองรับพฤติกรรมการใช้งานของผู้บริโภคในยุคดิจิทัลได้อย่างลงตัว

เกี่ยวกับไทยคม
บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) ผู้นำธุรกิจดาวเทียมแห่งเอเชียและผู้ให้บริการด้านสื่อสารผ่านดาวเทียมครบวงจร ก่อตั้งขึ้นใน พ.ศ. 2534 ด้วยประสบการณ์และความเชี่ยวชาญร่วม 3 ทศวรรษ ส่งผลให้ไทยคมได้รับความเชื่อมั่นจากผู้ประกอบการชั้นนำในอุตสาหกรรมต่างๆ อาทิ อุตสาหกรรมบรอดคาสต์ โทรคมนาคม และพันธมิตรทั้งในภาครัฐและภาคธุรกิจ และไทยคมยังได้รับการยอมรับติดอันดับ 1 ใน 10 ผู้ประกอบการดาวเทียมในระดับโลก แพลตฟอร์มบริการด้านบรอดคาสต์และบรอดแบนด์ของไทยคม ได้รับการออกแบบเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการสื่อสารผ่านดาวเทียมอย่างครบวงจร รองรับการขยายธุรกิจของลูกค้าและพันธมิตร มุ่งสู่การก้าวเข้าสู่ยุคดิจิทัลได้อย่างเต็มรูปแบบ ไทยคมคือผู้ริเริ่มและบุกเบิกอุตสาหกรรมดาวเทียมอย่างแท้จริง เพราะไทยคมคือผู้ให้บริการดาวเทียมรายแรกของโลก ที่ได้จัดส่งดาวเทียมบรอดแบนด์ ภายใต้ชื่อไอพีสตาร์ขึ้นสู่ท้องฟ้า เพื่อให้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง โดยในปัจจุบันไทยคมให้บริการผ่านดาวเทียมจำนวน 4 ดวง ครอบคลุมประเทศในภูมิภาคเอเชีย โอเชียเนีย และแอฟริกา

บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายใต้ชื่อ "THCOM"

ที่มา: ไทยคม

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด