สพร. 7 อุบลฯ ประเมินช่างแอร์ให้ผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด 19

พุธ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ๑๔:๑๖
วันที่ 20 กรกฎาคม 2564 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี ประเมินความรู้ความสามารถ สาขาช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก ให้ช่างชุมชนอำเภอเมืองอุบลราชธานี จำนวน 20 คน ที่ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ผู้ที่ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ จะได้รับหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ(Licenses) เพื่อนำไปใช้ในการประกอบอาชีพได้ถูกกฎหมาย ทั้งนี้ ใช้งบประมาณทั้งหมดจากโครงการพัฒนาทักษะฝีมือผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ เพิ่มรายได้และความมั่นคงในชีวิต
สพร. 7 อุบลฯ ประเมินช่างแอร์ให้ผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด 19
สพร. 7 อุบลฯ ประเมินช่างแอร์ให้ผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด 19

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด