GROREIT เริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ วันแรก

พุธ ๒๑ กรกฎาคม ๒๐๒๑ ๑๔:๓๐
ภากร ปีตธวัชชัย กรรมการและผู้จัดการ แมนพงศ์ เสนาณรงค์ รองผู้จัดการ หัวหน้าสายงานผู้ออกหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พร้อมด้วย พจน์ หะริณสุต ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บลจ. วรรณ และ ศานิต อรรถญาณสกุล กรรมการและประธานกรรมการบริหาร บมจ. โรงแรมรอยัล ออคิด (ประเทศไทย) ร่วมพิธีเปิดการซื้อขายวันแรกในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในรูปแบบ Virtual Ceremony ของ ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ แกรนด์ รอยัล ออคิด โฮสพีทาลิตี้ ที่มีข้อตกลงในการซื้อคืน ที่ลงทุนในกรรมสิทธิ์โครงการโรงแรมรอยัล ออคิด เชอราตัน โฮเทล แอนด์ ทาวเวอร์ส รวมมูลค่าเสนอขาย 3,150 ล้านบาท ในวันที่ 21 กรกฎาคม 2564 โดยใช้ชื่อย่อในการซื้อขายหลักทรัพย์ว่า "GROREIT"
GROREIT เริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ วันแรก

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด