สนพ.สระบุรี ลุยพัฒนาทักษะแรงงานต่อเนื่อง

พฤหัส ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ๑๐:๔๗
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสระบุรี ดำเนินการฝึกอบรมพัฒนาฝีมือแรงงานออนไลน์ ด้วยคอมพิวเตอร์ CMI (Computer-Managed Instruction: CMI)  ระหว่างวันที่ 21 กรกฎาคม - 31 สิงหาคม 2564 ให้กับบุคคลทั่วไป ในสาขา
สนพ.สระบุรี ลุยพัฒนาทักษะแรงงานต่อเนื่อง
  • ช่างบำรุงรักษารถยนต์ ระดับ 1 จำนวน 21 คน
  • ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 จำนวน 36 คน

เพื่อเป็นการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน ให้ได้มาตรฐาน และปลูกฝังในด้านความปลอดภัยในการปฏิบัติงานแต่ละขั้นตอน อีกทั้งยังสามารถนำความรู้ไปปฏิบัติงานได้จริง

สำหรับผู้สนใจสามารถสอบถามและสมัครเข้ารับการฝึกอบรมได้ที่สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสระบุรี 111 หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านโปร่ง อำเภอหนองโดน จังหวัดสระบุรี 18190 โทรศัพท์ 0 36679720 หรือ www.facebook.com/…buridsd

ที่มา: สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสระบุรี

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด