พช.โคราช ลงพท.พิมาย ติดตามขยายผล"บ้านนี้มีรัก ปลูกผักแบ่งปัน"

พฤหัส ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ๑๕:๔๑
เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 เวลา 13.30 น. นางอรุณรัตน์ ชิงชนะ พัฒนาการจังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วยนางจำเรียง มณีพินิจ ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน และนักวิชาการ ลงพื้นที่ติดตามสนับสนุนการดำเนินงานขยายผลโครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กิจกรรมปลูกพืชผักสมุนไพร ต้านภัยโควิด-19 ภายใต้คติพจน์ "ทุกครัวเรือน คือ คลังอาหาร ทุกหมู่บ้าน คือ ศูนย์แบ่งปัน" ณ ตำบลธารละหลอด อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา โดยดำเนินกิจกรรม ดังนี้1.ปลูกพืชสมุนไพร ริมถนนสาธารณะ2. การแบ่งปันพืชผักสวนครัว ผลผลิตจากการขยายผลโครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง และเครื่องอุปโภค บริโภคให้กับประชาชนโดยตู้ปันสุข อำเภอพิมาย และนำไปมอบให้กับครัวเรือนผู้ถูกกักตัว จำนวน 4 ราย และผู้ป่วยติดเตียง จำนวน 2 ราย ในพื้นที่
พช.โคราช ลงพท.พิมาย ติดตามขยายผลบ้านนี้มีรัก ปลูกผักแบ่งปัน

นางอรุณรัตน์ กล่าวว่า กิจกรรมในวันนี้เป็นการขานรับโครงการ"บ้านนี้มีรัก ปลูกผักแบ่งปัน" เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ (28 กรกฎาคม 2564) เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2564 โดย นายกอบชัย บุญอรณะ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ได้มอบนโยบายให้ทุกอำเภอได้ขับเคลื่อนกิจกรรมจิตอาสาแบ่งปันต่างๆ ในพื้นที่ อาทิ 1) กิจกรรมแบ่งปันเมล็ดพันธุ์พืชผักสวนครัวแก่ประชาชน เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร 2)กิจกรรมแบ่งปันพืชผักสวนครัว ผลผลิตจากโครงการฯ และสิ่งของเครื่องใช้ เช่น ประตูปันสุข รั้วแบ่งปัน คาราวานปันสุข 3)กิจกรรมช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อีกทั้งกรมการพัฒนาชุมชน ได้รณรงค์ให้เพิ่มพื้นที่การปลูกพืชสมุนไพรทางเลือก เช่น ฟ้าทะลายโจร กระชาย ชิง ข่า ที่ช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน และบรรเทายับยั้งการติดเชื้อไข้หวัด รวมทั้งเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในเบื้องต้นได้

ที่มา: อิมเมจ โซลูชั่น

พช.โคราช ลงพท.พิมาย ติดตามขยายผลบ้านนี้มีรัก ปลูกผักแบ่งปัน

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด