ซีพี ออลล์ เตรียมเทียนจำนำพรรษาและไฟโซล่าเซลล์ ถวายวัดในกทม.และต่างจังหวัด ในวันเข้าพรรษา

พฤหัส ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ๑๖:๒๔
นางสาวปัทมา เอื้ออรรถการ (ที่ 2 จากซ้าย) รองกรรมการผู้จัดการ บมจ.ซีพี ออลล์ ผู้บริหารเซเว่น อีเลฟเว่น และเซเว่น เดลิเวอรี่ รองประธานพุทธปัญญาชมรม ส่งมอบเทียนจำนำพรรษาและไฟโซล่าเซลล์ แก่นายศุภชัย ศรีทับทิม(ที่ 1 จากซ้าย) ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บมจ.ซีพี ออลล์ เพื่อกระจายให้ผู้บริหารในพื้นที่นำไปถวายแด่วัดต่างๆ ทั้งในกรุงเทพฯ ปริมณฑล และต่างจังหวัด จำนวน 10 วัด ได้แก่ วัดวรนาถบรรพต จังหวัดนครสวรรค์, วัดกลาง จังหวัดขอนแก่น,วัดสามบัณฑิต จังหวัดพระนครศรีอยุธยา, วัดลังกา จังหวัดสมุทรสงคราม, วัดโตนด จังหวัดนนทบุรี, วัดทุ่งเศรษฐี กรุงเทพฯ, วัดวชิรธรรมาวาส กรุงเทพฯ, วัดเทพบุตร จังหวัดชลบุรี, วัดกำแพงแลง จังหวัดเพชรบุรี และวัดดอนตรอ จังหวัดนครศรีธรรมราช เนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา วันเข้าพรรษาของคนไทย เพื่อให้วัดได้ใช้ประโยชน์จากแสงไฟควบคู่กับการประหยัดพลังงาน ตามนโยบายส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม ทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา ของบมจ.ซีพี ออลล์ ที่ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง ด้วยปณิธานองค์กร "ร่วมสร้างสรรค์และแบ่งปันโอกาสให้ทุกคน" เมื่อเร็วๆ นี้ ณ อาคารเดอะ ธารา แจ้งวัฒนะ
ซีพี ออลล์ เตรียมเทียนจำนำพรรษาและไฟโซล่าเซลล์ ถวายวัดในกทม.และต่างจังหวัด ในวันเข้าพรรษา

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด