ผู้ตรวจดีอีเอส ติดตามการดำเนินงานสำคัญตามภารกิจกระทรวงฯ ในพื้นที่ จ.ประจวบฯ และ จ.สุรินทร์

พฤหัส ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ๑๖:๔๖
เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2564 นางคนึงนิจ คชศิลา หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นประธานการประชุมตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รอบครึ่งปีหลัง ร่วมกับหน่วยงานภายใต้สังกัด ผ่านระบบประชุมทางไกล โดยมี ดร.ปิยนุช วุฒิสอน และ ดร.สุกันยาณี ยะวิญชาญ ผู้ตรวจราชการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เข้าร่วม ณ ห้องประชุม 802 ชั้น 8 สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เพื่อติดตามการดำเนินงานที่สำคัญตามภารกิจกระทรวงฯ ในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และจังหวัดสุรินทร์ ตามลำดับ
ผู้ตรวจดีอีเอส ติดตามการดำเนินงานสำคัญตามภารกิจกระทรวงฯ ในพื้นที่ จ.ประจวบฯ และ จ.สุรินทร์

โดยหน่วยงานสังกัดกระทรวงฯ ในพื้นที่ ได้สรุปผลการดำเนินงาน ความคืบหน้างาน/โครงการต่างๆ รวมทั้งผลกระทบต่อการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งแต่ละหน่วยงานได้มีการปรับตัวและรูปแบบการทำงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน ทั้งนี้ ที่ประชุมได้รับฟังปัญหาและอุปสรรคการดำเนินงานในพื้นที่ พร้อมให้ข้อแนะนำ/แนวทางแก้ไขที่สอดคล้องกับนโนบายหลักของกระทรวงฯ รวมทั้งให้กำลังใจหัวหน้าหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ทุกคนในการร่วมมือร่วมใจกันทำงานบนพื้นฐานความปลอดภัยและความรับผิดชอบต่อสังคมในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ต่อไป

ที่มา: กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

ผู้ตรวจดีอีเอส ติดตามการดำเนินงานสำคัญตามภารกิจกระทรวงฯ ในพื้นที่ จ.ประจวบฯ และ จ.สุรินทร์

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด