สนพ.อำนาจเจริญ เปิดฝึกอาชีพผู้สูงอายุ สาขาการทำเครื่องหอมและน้ำมันหอมระเหยจากสมุนไพรไทย

ศุกร์ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ๑๖:๑๔
วันที่ 23 กรกฎาคม 2564 สนพ.อำนาจเจริญ เปิดการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมแรงงานผู้สูงอายุเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ หลักสูตรการฝึกอาชีพเสริม สาขา การทำเครื่องหอมและน้ำมันหอมระเหยจากสมุนไพรไทย 18 ชั่วโมง จำนวน 20 คน ระหว่างวันที่ 22 - 24 กรกฎาคม 2564 ณ ศูนย์ช่างประจำชุมชน เทิดไท้องค์ราชัน 80 พรรษา ตำบลหนองสามสี อำเภอเสนางคนิคม จังหวัดอำนาจเจริญ ทั้งนี้การฝึกอบรมปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัด
สนพ.อำนาจเจริญ เปิดฝึกอาชีพผู้สูงอายุ สาขาการทำเครื่องหอมและน้ำมันหอมระเหยจากสมุนไพรไทย

ที่มา: สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอำนาจเจริญ

สนพ.อำนาจเจริญ เปิดฝึกอาชีพผู้สูงอายุ สาขาการทำเครื่องหอมและน้ำมันหอมระเหยจากสมุนไพรไทย

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด