สมาคมประชาสัมพันธ์ไทย เข้าร่วมประชุมสมาพันธ์เครือข่ายประชาสัมพันธ์และสื่อสารแห่งภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก (GA @ASIA-PACIFIC)

อังคาร ๒๗ กรกฎาคม ๒๐๒๑ ๐๙:๒๓
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พจน์ ใจชาญสุขกิจ นายกสมาคมประชาสัมพันธ์ไทยมอบหมายให้ ดร.ณัฐบูรณ์ พรรัตนเจริญ กรรมการวิชาการ นวัตกรรม และต่างประเทศ สมาคมประชาสัมพันธ์ไทย เป็นผู้แทนเข้าร่วมการประชุมกับคณะกรรมการสมาพันธ์เครือข่ายประชาสัมพันธ์และการสื่อสารแห่งภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก (Global Alliance Asia-Pacific Regional Council - GAP) เมื่อวันศุกร์ที่ 16 กรกฎาคม 2564 ที่ผ่านมา โดยมี นายเจฟฟรี แอมิน โอสมาน (Mr Jaffri Amin Osman) ประธานสมาพันธ์คนใหม่ จากสถาบันประชาสัมพันธ์แห่งประเทศมาเลเซีย (Institute of Public Relations Malaysia) เป็นประธาน ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบไปด้วยผู้แทนสมาชิกจาก 12 ประเทศ ได้แก่ ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ จีน ฮ่องกง อินโดนีเซีย ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ไทย และเวียดนาม

ที่ประชุมมีแผนความร่วมมือหลัก 2 ประการ ได้แก่

1. สร้างแบรนด์ของสมาพันธ์เครือข่ายประชาสัมพันธ์และสื่อสารแห่งภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก (GA @ASIA-PACIFIC) และเพิ่มคุณค่ามิตรภาพการเป็นหุ้นส่วนของกลุ่มประเทศในภูมิภาค บนความร่วมมือทั้งสมาคมประชาสัมพันธ์ ภาครัฐและมหาวิทยาลัยผ่านการประชุมและกิจกรรมต่าง ๆ

2. ขยายภาคีเครือข่ายภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกให้มากขึ้น โดยการแบ่งปันและมีส่วนร่วมในบทความวิชาชีพด้านประชาสัมพันธ์และการสื่อสาร ผ่านวารสาร วิดีโอและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องประจำปี อาทิ บทความด้านสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นผ่านการเผยแพร่ทางวิดีโอ นอกจากนี้ยังช่วยในการค้นหาสื่อการศึกษาและฝึกอบรม ตลอดปี 2565

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พจน์ ใจชาญสุขกิจ นายกสมาคมประชาสัมพันธ์ไทย กล่าวว่า การที่สมาคมประชาสัมพันธ์ไทยเป็นสมาชิกผู้แทนประเทศไทยเข้าร่วมเครือข่ายสมาพันธ์แห่งภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกนี้ นับเป็นการพัฒนาและยกระดับนักประชาสัมพันธ์และนักสื่อสารองค์กรสู่ระดับนานาชาติต่อไป

GA - the Global Alliance for Public Relations and Communication Management เป็นองค์กรที่ไม่แสวงหากำไร จดทะเบียนในประเทศสวิสเซอร์แลนด์ โดยมีสมาชิกนักประชาสัมพันธ์และนักสื่อสารวิชาชีพและนักวิชาการ มากกว่า 300,000 คนจาก 126 ประเทศทั่วโลก

ที่มา: พีอาร์ แอนด์ แอสโซซิเอส

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด