สพร.7อุบลฯ พร้อมภาคีเครือข่ายจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา

อังคาร ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ๑๑:๔๒
วันศุกร์ที่ 23 กรกฎาคม 2564 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี ร่วมกับ อำเภอพิบูลมังสาหาร เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร เทศบาลตำบลกุดชุมภู วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร และบริษัทชไนเดอร์(ประเทศไทย)จำกัด จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 69 พรรษา 28 กรกฎาคม 2564 พัฒนาทักษะอาชีพขับเคลื่อนจิตอาสาพัฒนาคุณภาพชีวิต ณ ศูนย์ช่างประจำชุมชนเทิดไท้องค์ราชัน ตำบลกุดชมภู อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี โดยบูรณาการกลุ่มช่างจิตอาสาทั้งภาครัฐภาคเอกชนเข้าสำรวจตรวจซ่อมติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันไฟช็อตไฟดูดไฟรั่วให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชนในการกำกับดูแลของเทศบาลเมืองพิบูลมังสาหารและเทศบาลตำบลกุดชุมภู รวม 8 แห่ง ซึ่งในกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติครั้งนี้ บริษัทชไนเดอร์(ประเทศไทย)จำกัด สนับสนุนอุปกรณ์ป้องกันไฟช็อต/ปลั๊ก/สวิตช์ มูลค่า 113,240 บาท
สพร.7อุบลฯ พร้อมภาคีเครือข่ายจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา
สพร.7อุบลฯ พร้อมภาคีเครือข่ายจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด