สพร. 7 อุบลฯ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

อังคาร ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ๑๓:๓๖
วันศุกร์ที่ 23 กรกฎาคม 2564 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี ร่วมกับอำเภอพิบูลมังสาหาร เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร เทศบาลตำบลกุดชุมภู วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร และบริษัท ชไนเดอร์ (ประเทศไทย) จำกัด จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 69 พรรษา 28 กรกฎาคม 2564 พัฒนาทักษะอาชีพขับเคลื่อนจิตอาสาพัฒนาคุณภาพชีวิต ณ ศูนย์ช่างประจำชุมชนเทิดไท้องค์ราชัน ตำบลกุดชมภู อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี โดยบูรณาการกลุ่มช่างจิตอาสาทั้งภาครัฐภาคเอกชนเข้าสำรวจตรวจซ่อมติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันไฟช็อตไฟดูดไฟรั่วให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชนในการกำกับดูแลของเทศบาลเมืองพิบูลมังสาหารและเทศบาลตำบลกุดชุมภู รวม 8 แห่ง ซึ่งในกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติครั้งนี้ บริษัท ชไนเดอร์(ประเทศไทย) จำกัด สนับสนุนอุปกรณ์ป้องกันไฟช็อต/ปลั๊ก/สวิตช์ มูลค่า 113,240 บาท
สพร. 7 อุบลฯ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
สพร. 7 อุบลฯ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด