สพร. 7 อุบลฯ เปิดฝึกช่างไฟฟ้าให้ผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด-19

อังคาร ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ๑๕:๒๓
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี เปิดฝึกอบรม "ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 50 ชม." ให้ช่างชุมชน อ.น้ำยืน จำนวน 20 คน ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจรักไทยน้ำยืน ผู้ผ่านการฝึกอบรมจะได้เข้ารับการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 และผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฯ จะได้เข้ารับประเมินความรู้ความสามารถ ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร โดยผู้ที่ผ่านการประเมินฯ จะได้รับหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ (Licenses) เพื่อนำไปใช้ในการประกอบอาชีพช่างไฟฟ้าได้อย่างถูกกฎหมาย ทั้งนี้ ใช้งบประมาณทั้งหมดจากโครงการพัฒนาทักษะฝีมือผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ เพิ่มรายได้และความมั่นคงในชีวิต
สพร. 7 อุบลฯ เปิดฝึกช่างไฟฟ้าให้ผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด-19
สพร. 7 อุบลฯ เปิดฝึกช่างไฟฟ้าให้ผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด-19

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด