AMR เริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ วันแรก

จันทร์ ๐๒ สิงหาคม ๒๐๒๑ ๑๗:๑๗
ภากร ปีตธวัชชัย กรรมการและผู้จัดการ แมนพงศ์ เสนาณรงค์ รองผู้จัดการ หัวหน้าสายงานผู้ออกหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พร้อมด้วย มารุต ศิริโก กรรมการผู้จัดการ บมจ. เอเอ็มอาร์ เอเซีย ร่วมพิธีเปิดการซื้อขายวันแรกในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในรูปแบบ Virtual Ceremony ของ บมจ. เอเอ็มอาร์ เอเซีย ผู้ให้บริการด้านวิศวกรรมออกแบบและเชื่อมต่อระบบไอทีโซลูชั่นแบบครบวงจร ด้วยมูลค่าหลักทรัพย์ ณ ราคา IPO 4,140 ล้านบาท ในวันที่ 2 สิงหาคม 2564 โดยใช้ชื่อย่อในการซื้อขายหลักทรัพย์ว่า "AMR"
AMR เริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ วันแรก

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด