NT มอบซิม my และระบบ Cloud PBX สนับสนุนโครงการ 'อว.พารอด'

จันทร์ ๐๒ สิงหาคม ๒๕๖๔ ๑๗:๒๒
นางสุวรรณา หรรษาจารุพันธ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มขายและบริการลูกค้าองค์กร 1 บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) หรือ NT มอบซิมโทรศัพท์เคลื่อนที่ my และระบบ Cloud PBX ให้แก่ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ณ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ถนนพระรามที่ 6 กรุงเทพฯ เพื่อสนับสนุนศูนย์ปฏิบัติงาน 'อว.พารอด' ให้สามารถรองรับการปฏิบัติงาน การรายงานข้อมูลการติดต่อของผู้ป่วยและระบบ Call Center (Cloud PBX) สำหรับใช้เป็นศูนย์กลางการติดต่อสื่อสารรวมถึงให้กำลังใจแก่ผู้ป่วยที่อยู่ใน Home Isolation และ Community Isolation ซึ่งเป็นส่วนที่ช่วยเสริมจากการติดต่อตามปกติ เพื่อสอบถามอาการประจำวันของบุคลากรทางการแพทย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยระบบ Call Center ที่ NT มอบให้ในครั้งนี้ประกอบด้วย ระบบ Cloud PBX เบอร์ติดต่อผ่านระบบ Call Center เลขหมายโทรศัพท์และ ซิมโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบ my
NT มอบซิม my และระบบ Cloud PBX สนับสนุนโครงการ 'อว.พารอด'

ทั้งนี้ศูนย์ปฏิบัติงาน 'อว.พารอด' อยู่ภายใต้โครงการ "อว.พารอด" โดย อว.และเครือข่ายพันธมิตรได้ระดมจิตอาสาและอาสาสมัคร รวมถึงผู้ป่วยโควิดที่หายดีแล้ว มาร่วมโทรศัพท์ให้กำลังใจและให้คำปรึกษาแก่ผู้ป่วยที่กักตัวอยู่บ้านหรือในชุมชน พร้อมกันนี้ได้ดำเนินการจัดส่ง "กล่อง อว.พารอด" ซึ่งมียาสมุนไพรและอุปกรณ์จำเป็นเพิ่มเติมจากที่โรงพยาบาลมีให้แก่ผู้ป่วยที่อยู่ในการดูแลของโรงพยาบาลในเครือข่ายกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (UHosNet) โดยเริ่มนำร่องตั้งแต่วันที่ 30 กรกฎาคม 2564 ที่ผ่านมา

ที่มา: โทรคมนาคมแห่งชาติ

NT มอบซิม my และระบบ Cloud PBX สนับสนุนโครงการ 'อว.พารอด'

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด