ทีเซลส์ ร่วมกับ สกสว. และอินเทลเล็คชวล ขยายเวลาเปิดรับคำขอรับการสนับสนุนด้านทรัพย์สินทางปัญญา

พุธ ๐๔ สิงหาคม ๒๕๖๔ ๑๑:๕๗
กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดย ศูนย์ความเป็นเลิศชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) หรือ ทีเซลส์ (TCELS) ฝ่ายยุทธศาสตร์อุตสาหกรรมและการลงทุน ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) และบริษัท อินเทลเล็คชวล ดีไซน์ กรุ๊ป จำกัด ขยายเวลาเปิดรับคำขอรับการสนับสนุนด้านทรัพย์สินทางปัญญา ตั้งแต่วันนี้ถึง 7 สิงหาคม 2564
ทีเซลส์ ร่วมกับ สกสว. และอินเทลเล็คชวล ขยายเวลาเปิดรับคำขอรับการสนับสนุนด้านทรัพย์สินทางปัญญา

ทีเซลส์ (TCELS) ขอเชิญชวนผู้ประกอบการ นักวิจัย นักพัฒนาเทคโนโลยี ส่งคำขอรับการสนับสนุนด้านทรัพย์สินทางปัญญา ขยายเวลาเปิดรับตั้งแต่วันนี้ - 7 สิงหาคม 2564 โดยการให้บริการด้านทรัพย์สินทางปัญญาและสนับสนุนด้านทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อขับเคลื่อนให้เกิดแรงผลักดัน เสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับผู้ประกอบการ นักวิจัย นักพัฒนาเทคโนโลยีด้านการแพทย์และสุขภาพ เกิดการคิดค้นและพัฒนานวัตกรรมใหม่ ให้เกิดเป็นทรัพย์สินทางปัญญา ที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์และต่อยอดสู่เชิงพาณิชย์ พร้อมทั้งยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันอุตสาหรรมชีววิทยาศาสตร์

  • แบบฟอร์มบันทึกข้อมูลคำขอรับการสนับสนุนด้านทรัพย์สินทางปัญญา :
    สแกน QR Code หรือ forms.gle/…nmq8iA7
  • สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : [email protected]
  • ปิดรับสมัคร 7 สิงหาคม 2564
  • *** หมายเหตุ : การคัดเลือกและรูปแบบการสนับสนุนเป็นไปตามเงื่อนไข ที่ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) กำหนด

ที่มา: ทีเซลส์

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด