สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 13 กรุงเทพมหานคร เปิดอบรมออนไลน์การออกแบบเว็บไซต์ด้วยโปรแกรม Wordpress ฟรี!!

พุธ ๐๔ สิงหาคม ๒๕๖๔ ๑๔:๑๙
ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโนา 2019 หรือ โควิด-19 ที่ยังคงทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 13 ในสังกัดกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน หนึ่งในภารกิจหลักคือการจัดฝึกอบรมฝีมือแรงงาน จึงได้ปรับรูปแบบการจัดฝึกอบรมมาดำเนินการในรูปแบบออนไลน์ เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน ให้ทุกคนที่สนใจสามารถเข้าอบรมโดยอบรมผ่านออนไลน์อยู่ที่บ้านของท่านได้
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 13 กรุงเทพมหานคร เปิดอบรมออนไลน์การออกแบบเว็บไซต์ด้วยโปรแกรม Wordpress ฟรี!!

โดยในเดือนสิงหาคม สถาบันฯ เปิดรับสมัครบุคคลทั่วไปเข้าฝึกอบรมหลักสูตรยกระดับฝีมือ สาขาการออกแบบเว็บไซต์ด้วยโปรแกรม Wordpress (30 ชั่วโมง) ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย เปิดรับ 2 รุ่น รุ่นละ 30 คน รุ่นที่ 1 วันที่ 16 - 20 สิงหาคม 2564  รุ่นที่ 2 วันที่ 23 - 27 สิงหาคม 2564 อบรม 5 วัน วันละ 6 ชั่วโมง ตั้งแต่เวลา 9.00 - 16.00 น. จัดฝึกอบรมในรูปแบบออนไลน์ ด้วยโปรแกรม Zoom ผู้ที่ต้องการสมัครเข้าฝึกอบรม ต้องมีอายุ 18 ขึ้นไป มีความพร้อม สามารถเข้าอบรมได้เต็มเวลา มีเครื่องคอมพิวเตอร์ โปรแกรม และกล้อง webcam พร้อมสำหรับฝึกอบรมออนไลน์ รับสมัครผ่านช่องทางออนไลน์เท่านั้น โดยสามารถแสกน QR Code ในประกาศ หรือคลิกที่นี่ >> forms.gle/…Rd62EVA และสถาบันฯ จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการฝึกอบรมให้ทราบอีกครั้งผ่านทาง Facebook : สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 13 กรุงเทพมหานคร (www.facebook.com/dsdbangkok) และเว็บไซต์ www.dsd.go.th/Bangkok  

สามารถติดตามข่าวสารการเปิดฝึกอบรม และอื่นๆ ได้ที่ Facebook : สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 13 กรุงเทพมหานคร (www.facebook.com/dsdbangkok) และเว็บไซต์ www.dsd.go.th/Bangkok   

ที่มา: สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 13 กรุงเทพมหานคร

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 13 กรุงเทพมหานคร เปิดอบรมออนไลน์การออกแบบเว็บไซต์ด้วยโปรแกรม Wordpress ฟรี!!

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด