พัฒนาฝีมือแรงงานนราธิวาสมอบสิ่งของเครื่องใช้จำเป็นให้รพ.สนามโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 39

พุธ ๐๔ สิงหาคม ๒๕๖๔ ๑๕:๑๖
วันที่ 4 สิงหาคม 2564 เวลา 14.00 น. นายเสริมสกุล พจนการุณ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 25 นราธิวาส พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถาบันฯ เข้ามอบสิ่งของ และเครื่องใช้ที่จำเป็นให้กับ นายแพทย์เอกวิทย์ จินดาเพ็ชร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเจาะไอร้อง รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลระแงะ ณ โรงพยาบาลสนามโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 39 ต.ตันหยงมัส อ.ระแงะ จ.นราธิวาส
พัฒนาฝีมือแรงงานนราธิวาสมอบสิ่งของเครื่องใช้จำเป็นให้รพ.สนามโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 39

จากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่มีมาอย่างต่อเนื่องและรุนแรงทั้งในจังหวัดนราธิวาส กรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และจังหวัดอื่นๆ จังหวัดนราธิวาสได้เตรียมความพร้อมโดยได้จัดตั้งโรงพยาบาลสนามขึ้นหลายจุด ในหลายอำเภอ เพื่อรองรับผู้ป่วยที่มีความประสงค์เดินทางกลับภูมิลำเนามารักษาตัวที่บ้านเกิดในจังหวัดนราธิวาส อำเภอระแงะ มีจำนวนผู้ป่วยโควิด-19 ณ วันที่ 3 สิงหาคม 2564 สูงถึง 807 คน มากเป็นอันดับที่ 3 ของจังหวัด รองจากอำเภอเมืองนราธิวาส และตากใบ สำหรับโรงพยาบาลสนามโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 39 ได้รับการสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาสในการจัดตั้งเป็นโรงพยาบาลสนามที่มีขนาดใหญ่ ซึ่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดนราธิวาส (ศบค.นธ.) ได้อนุมัติให้เพิ่มเตียงรองรับผู้ป่วย จากจำนวน 300 เตียง เป็น 900 เตียง ในการนี้ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 25 นราธิวาส ได้เห็นถึงภาระงาน และความรับผิดชอบของบุคลากรทางการแพทย์ที่ต้องทำงานหนักและเหน็ดเหนื่อย จึงได้เชิญชวนเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างกำลังใจด้วยการระดมทุนคนละเล็กคนละน้อย จำนวนเงิน 12,600 บาท เพื่อนำไปจัดหาสิ่งของเครื่องใช้ตามความจำเป็นให้กับโรงพยาบาลสนาม ประกอบด้วย เบาะที่นอนขนาด 3.5 ฟุต จำนวน 22 อัน ผ้าเช็ดตัว จำนวน 6 ผืน น้ำดื่ม ขนาด 850 มิลลิลิตร จำนวน 600 ขวด นอกจากนี้ ผู้รับการฝึกเตรียมเข้าทำงาน สาขา ผู้ประกอบอาหารไทย ซึ่งจบการฝึกในสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานแล้ว และอยู่ระหว่างฝึกงานในสถานประกอบกิจการ เพื่อเพิ่มทักษะในการทำงาน เป็นเวลา 1 เดือน ได้ร่วมกับ อาจารย์กาญจนนิช บัวสว่าง วิทยากรผู้สอน และผู้ผ่านการฝึกเตรียมเข้าทำงาน จึงได้รับงานทำขนมจากหน่วยงานภายนอกมาให้ผู้ผ่านการฝึกได้ฝึกทักษะการทำอาหาร และเบเกอรี่ ส่วนหนึ่งจากการระดมทุนครั้งนี้ ได้นำไปซื้อวัสดุในการทำขนมเค้กกล้วยหอม จำนวน 200 ชิ้น เพื่อมอบให้กับบุคลกรทางการแพทย์ เป็นกำลังใจในความเสียสละทุ่มเท อีกประการหนึ่งผู้ผ่านการฝึกยังได้ฝึกทักษะฝีมือ สร้างความชำนาญและความมั่นใจในการนำไปประกอบอาชีพ อีกทั้งได้นำความรู้และทักษะช่วยเหลือสังคมอีกทางหนึ่งด้วย

ที่มา: สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 25 นราธิวาส

พัฒนาฝีมือแรงงานนราธิวาสมอบสิ่งของเครื่องใช้จำเป็นให้รพ.สนามโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 39

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด