กทม.เร่งฉีดวัคซีนโควิด-19 กลุ่ม 608 ให้ได้ 80% ภายใน ส.ค.นี้

พุธ ๐๔ สิงหาคม ๒๕๖๔ ๑๕:๒๒
นางป่านฤดี มโนมัยพิบูลย์ ผู้อำนวยการสำนักอนามัย กทม. กล่าวว่า ตามที่กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เตรียมจัดสรรวัคซีนโควิด-19 ให้กรุงเทพมหานครในเดือน ส.ค.64 จำนวน 1,250,000 โดส โดยจัดส่งให้หน่วยบริการฉีดวัคซีนนอกโรงพยาบาล 25 จุดโดยตรง จำนวน 750,000 โดส และให้ กทม.บริหารจัดการเพื่อส่งให้โรงพยาบาลในสังกัดและสถานพยาบาลต่าง ๆ ในพื้นที่กรุงเทพฯ อีก 500,000 โดสนั้น กรุงเทพมหานครมีแนวทาง การให้บริการวัคซีนโควิด-19 ในเดือน ส.ค.64 แก่กลุ่มเป้าหมายสำคัญ ได้แก่ ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป ผู้ที่มีโรคเรื้อรัง 7 กลุ่มโรค และหญิงตั้งครรภ์ หรือกลุ่ม 608 โดยตั้งเป้าหมายฉีดวัคซีนกลุ่มดังกล่าวให้ได้ร้อยละ 80 ภายในเดือน ส.ค.นี้ ซึ่งจะให้บริการทั้งในโรงพยาบาล และการให้บริการฉีดวัคซีนเชิงรุก โดยทีมป้องกันและแก้ไขปัญหาโควิด-19 เชิงรุกในชุมชน (Bangkok CCRT) เพื่อให้สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างทั่วถึง รวมทั้งการฉีดวัคซีนในจุดที่มีการแพร่ระบาดเป็นกลุ่มก้อน
กทม.เร่งฉีดวัคซีนโควิด-19 กลุ่ม 608 ให้ได้ 80% ภายใน ส.ค.นี้

สำหรับวัคซีนที่ให้บริการในหน่วยความร่วมมือบริการฉีดวัคซีนโควิด-19 นอกโรงพยาบาลทั้ง 25 จุด ที่ผ่านมาได้จัดส่งตรงไปยังหน่วยบริการ เพื่อให้มีความพร้อมในการให้บริการประชาชนได้อย่างรวดเร็ว

ที่มา: สำนักงานประชาสัมพันธ์ กรุงเทพมหานคร

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด