บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ อินดัสเทรียล (ประเทศไทย) จับมือ บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน) ปรับพื้นที่โรงงานเป็นศูนย์พักคอย

พฤหัส ๐๕ สิงหาคม ๒๐๒๑ ๐๙:๕๓
บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ อินดัสเทรียล (ประเทศไทย) จำกัด หรือ "FPIT" ผู้นำในการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่ออุตสาหกรรมสมัยใหม่ของประเทศไทย ในเครือบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) หรือ "FPT" ร่วมมือกับ FTREIT ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส

พร็อพเพอร์ตี้ พร้อมกับ บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน) องค์การบริหารส่วนตำบลมาบยางพร และ โรงพยาบาลปลวกแดง ในการร่วมส่งมอบอาคารโรงงาน ภายในนิคมฯ อมตะซิตี้ ระยองให้แก่ จังหวัดระยอง เพื่อใช้เป็นสถานที่จัดตั้งศูนย์พักคอยสำหรับรองรับผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 ที่จัดอยู่ในกลุ่มผู้ป่วยสีเขียว (กลุ่มที่มีอาการไม่มากหรือไม่แสดงอาการ) ในจำนวน 309 เตียง เพื่อให้บริการมาตรฐานของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข แก่ชุมชนโดยรอบ

นายโสภณ ราชรักษา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ อินดัลเทรียล (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า "ด้วยความร่วมมือจากทุกฝ่าย ทั้งกลุ่มเฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ อมตะ คอร์ปอเรชัน และทุกส่วนของภาครัฐ ล้วนมีส่วนทำให้การจัดตั้งศูนย์พักคอยสำหรับรองรับผู้ป่วยในครั้งนี้สำเร็จได้ในระยะเวลาเพียงหนึ่งสัปดาห์ ทั้งนี้ บริษัทฯ เล็งเห็นถึงความจำเป็นในการเพิ่มพื้นที่ให้บริการเพื่อรองรับและดูแลผู้ป่วยด้วยจำนวนเตียงที่เพียงพอต่อไปในอนาคต จึงมีแผนที่จะเพิ่มจำนวนเตียงในเฟสถัดไป โดยบริษัทฯ จะยังคงติดตามสถานการณ์ครั้งนี้อย่างใกล้ชิด พร้อมให้ความร่วมมือกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในพื้นที่ตลอดจนหน่วยงานภาครัฐ เพื่อช่วยเหลือชุมชนอย่างเต็มความสามารถให้ผ่านพ้นสถานการณ์ครั้งนี้ไปได้"

นายวิบูลย์ กรมดิษฐ์ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่การตลาด บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน) ได้กล่าวถึงการเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมจัดตั้งศูนย์พักคอยในครั้งนี้ว่า "การร่วมมือกันระหว่าง อมตะ กนอ. เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ และพันธมิตรภาคเอกชนต่างๆ ครั้งนี้ ถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในการมีส่วนร่วมสนับสนุนการทำงานของภาครัฐโดยมีเป้าหมายเดียวกันคือช่วยเหลือประชาชนโดยเฉพาะเมื่อยามที่ประเทศของเราประสบกับภาวะวิกฤต สำหรับการจัดตั้งศูนย์พักคอยที่รองรับได้ถึง 309 เตียงในครั้งนี้ นอกจากจะเป็นการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ให้มีสถานที่ที่เหมาะสมสำหรับการแยกกักตัวและรับการดูแลแล้ว ยังมีส่วนช่วยลดการแพร่เชื้อจากผู้ป่วยสู่ครอบครัวและสถานประกอบการภายในนิคมฯ"

ศูนย์พักคอยแห่งนี้ ได้รับการสนับสนุนรอบด้านจากภาครัฐและเอกชนในทุกระดับ ครอบคลุมความช่วยเหลือด้านระบบสาธารณูปโภค อาหาร น้ำดื่ม สิ่งของจำเป็นต่างๆ อาทิเช่น การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ดำเนินการ ติดตั้งหม้อแปลงและตู้ควบคุมไฟฟ้า บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือ CAT telecom อำนวยความสะดวกเรื่องระบบการสื่อสาร และการสนับสนุนเตียงสนามกระดาษเอสซีจีพี (SCGP Paper Field Hospital Bed) โดยมูลนิธิเอสซีจีและ SCGP เป็นต้น

โครงการศูนย์พักคอยซึ่งอยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลมาบยางพร อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง นี้ จะพร้อมให้บริการและเริ่มเปิดรับผู้ป่วยในวันที่ 4 สิงหาคม 2564

ที่มา: เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ ประเทศไทย

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด