JAS และ 3BB มอบชุด PPE และน้ำดื่มให้กับบุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่ ศูนย์ฉีดวัคซีนโควิด-19 เพื่อผู้ประกันตน มาตรา 33

พฤหัส ๐๕ สิงหาคม ๒๕๖๔ ๑๓:๐๗
กลุ่มบริษัทจัสมินอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัด (มหาชน) โดย 3BB ใคร่ขอขอบคุณบุคลาการทางการแพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ภายใต้กระทรวงสาธารณสุข ที่มาให้บริการฉีดวัคซีนให้กับประชาชนที่อยู่ในระบบประกันสังคม ศูนย์ฉีดวัคซีนโควิด-19 เพื่อผู้ประกันตนมาตรา 33  ณ ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลพลาซา รัตนาธิเบศร์ จังหวัดนนทบุรี 
JAS และ 3BB มอบชุด PPE และน้ำดื่มให้กับบุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่ ศูนย์ฉีดวัคซีนโควิด-19 เพื่อผู้ประกันตน มาตรา 33

JAS และ 3BB มีความห่วงใยบุคลากรทางการแพทย์ ที่ทำงานอย่างหนักเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยและผู้มีความเสี่ยงทั่วประเทศ และให้ความสำคัญในเรื่องความปลอดภัยในการทำงานเป็นอย่างยิ่ง โดยมอบชุดป้องกันการติดเชื้อ (PPE : Personal Protective Equipment)  จำนวน 200 ชุด สำหรับใช้ในการปฏิบัติงาน พร้อมกันนี้เพื่อแทนคำขอบคุณ และเป็นกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ได้มอบอาหารและน้ำดื่ม จำนวน 1,200 ขวด ให้กับทีมผู้ปฏิบัติงาน และผู้ที่เข้ารับการฉีดวัคซีนอีกด้วย

กลุ่มบริษัทจัสมินฯ ขอขอบพระคุณในความเสียสละของทีมแพทย์ บุคลากรทางการแพทย์ และเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วน เราพร้อมอยู่เคียงข้างคนไทยในยามวิกฤตนี้ และขอร่วมต่อสู้เพื่อให้ผ่านพ้นไปด้วยกัน #jas3bbcsr

ที่มา: จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล

JAS และ 3BB มอบชุด PPE และน้ำดื่มให้กับบุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่ ศูนย์ฉีดวัคซีนโควิด-19 เพื่อผู้ประกันตน มาตรา 33

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด