จอมธนาได้รับรางวัล "สถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน" ของประเทศไทย

ศุกร์ ๐๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ ๐๙:๓๐
เมื่อเร็ว ๆ นี้ บริษัทจอมธนาได้รับรางวัลเกียรติยศ "สถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน" ประจำปี พ.ศ. 2564 ของประเทศไทย จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานแห่งประเทศไทย มีรายงานว่า เกียรติยศนี้ถือเป็นคำชมเชยจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานไทยให้กับสถานประกอบการ เป็นการคัดเลือกและยกย่องบริษัทดีเด่นที่สร้างความสัมพันธ์อันดีด้านแรงงานกับพนักงานได้สอดคล้องตามกฎหมาย ปรับปรุงแรงงานและสวัสดิการอย่างต่อเนื่อง และสร้างกลไกการสื่อสารที่ดีกับสหภาพแรงงานหรือคณะกรรมการสวัสดิการ  และมุ่งมั่นที่จะสร้างความสามัคคีด้านแรงงานและมีการปรับปรุงระบบสวัสดิการที่ดี
จอมธนาได้รับรางวัล สถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน ของประเทศไทย

กิจกรรมคัดเลือกในครั้งนี้ใช้เวลาเกือบครึ่งปี โดยในต้นปี พ.ศ. 2564 สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดปทุมธานีได้จัดทีมเจ้าหน้าที่ชำนาญการในการประเมินเข้าตรวจสอบข้อมูลที่เกี่ยวข้องอย่างรอบด้าน ตรวจสอบสถานการณ์การปรับปรุงอย่างตรงจุด และเชิญตัวแทนพนักงานและตัวแทนสหภาพแรงงานสัมภาษณ์ตัวต่อตัว    สุดท้ายประเมินและให้คะแนนอย่างครอบคลุมโดยดำเนินการตามเกณฑ์และหลักการประเมิน การประเมินครั้งแรกของบริษัทผ่านเกณฑ์การประเมินระดับจังหวัด โดยสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดปทุมธานีได้มีการรายงานไปยังกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเพื่อให้เข้าร่วมการประเมินผลในรอบตัดสิน บริษัทจอมธนาผ่านการประเมินไปอย่างราบรื่นได้รับรางวัล "สถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน" ของประเทศไทย  บริษัทจอมธนาเข้าร่วมการประเมินเป็นครั้งแรกก็ได้รับรางวัลแล้ว สะท้อนให้เห็นว่าเราได้รับการยอมรับอย่างสูงจากหน่วยงานราชการต่างๆในด้านการสร้างความสัมพันธ์ด้านแรงงานที่กลมกลืน  และยึดมั่นในปรัชญาการบริหารที่ "เน้นให้คนเป็นศูนย์กลาง" ของบริษัทฯ ในขณะเดียวกัน รางวัลที่ได้รับในครั้งนี้ก็เป็นการได้รับรางวัลเกียรติยศระดับประเทศอีกครั้งหลังจากที่บริษัทจอมธนาได้รับรางวัล "อย. ควอลิตี้ อวอร์ด" จากกระทรวงสาธารณสุขของประเทศไทย

ตั้งแต่บริษัทจอมธนาเข้าร่วมอีลี่ กรุ๊ป มานานกว่าสองปี อีลี่ ได้ลงทุนทั้งเงินทุน ทรัพยากร และบุคคลที่มีความสามารถมากมายเพื่อส่งเสริมการพัฒนาองค์กรอย่างรอบด้าน เพื่อความปลอดภัยของสภาพแวดล้อมในการทำงานของพนักงาน บริษัทได้ลงทุนอย่างต่อเนื่องกว่า 200 ล้านบาท เพื่อดำเนินการตรวจสอบและเปลี่ยนแปลงระบบไฟฟ้าและพลังงาน ระบบป้องกันอัคคีภัย และระบบน้ำ อย่างครอบคลุม เพื่อความปลอดภัยในการผลิต เพื่อเป็นการเอาชนะผลกระทบของโรคระบาด การก่อสร้างและการใช้งานของโรงบำบัดน้ำเสียได้เสร็จสิ้นลงและปรับปรุงระดับการปกป้องสิ่งแวดล้อม ในเวลาเดียวกัน สิ่งอำนวยความสะดวก เช่น ด้านอาหารพนักงาน พื้นที่พักผ่อน และการเดินทาง ได้รับการอัปเกรดเพื่อปรับปรุงสภาพแวดล้อมการทำงานของพนักงานอย่างครอบคลุม

"สองปีที่ผ่านมาบริษัทเปลี่ยนไปมาก โรงงานเก่ามีรูปลักษณ์ใหม่ และอาหารที่โรงอาหารก็อร่อยขึ้น ทุกคนชอบมาก รู้สึกว่ามีความสุขมากที่ได้ทำงานที่นี่!" นางประนอม  ทองศร หัวหน้าฝ่ายผลิตกล่าวอย่างมีความสุขว่า "เราหวังว่าบริษัทของเราจะพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่เป็นนวัตกรรม ขยายช่องทาง และมุ่งมั่นที่จะเป็นแบรนด์ที่ผู้บริโภคไว้วางใจและเลือก เข้าถึงหัวใจของผู้บริโภคอย่างแท้จริง"  นางสาวรุ่งทิวา เปี่ยมปราโมทย์  ผู้จัดการฝ่ายการตลาด มีความคาดหวังในการพัฒนาของบริษัทในอนาคตเป็นอย่างมาก

การรวมตัวทางวัฒนธรรมเป็นกุญแจสำคัญในการดำเนินงานของบริษัทในต่างประเทศอย่างราบรื่นและเป็นระเบียบ อีลี่สร้างสรรค์มาตรการบูรณาการทางวัฒนธรรมอย่างแข็งขัน เรียบเรียงและขับร้องเพลง "ด้วยความจริงใจตลอดไป" ของอีลี่เป็นภาษาไทย และในขณะที่เว้นระยะห่างระหว่างพนักงาน บริษัทยังดำเนินการจัดสัมมนาและฝึกอบรมวัฒนธรรมอีลี่-จอมธนา  จัดอบรมด้านกฎหมายและระเบียบข้อบังคับการทำงาน    กิจกรรมการพัฒนาทีมและกิจกรรมอื่น ๆ เพื่อเสริมสร้างความสามัคคีของพนักงาน นอกจากนี้ บริษัทยังได้เสริมสร้างกลไกการเจรจาความร่วมมือที่เป็นมิตรกับสหภาพแรงงาน และค่อย ๆ นำเสนอกลไกการประเมินประสิทธิภาพการจัดการเพื่อสร้างบรรยากาศภายในที่ดีสำหรับการพัฒนาบริษัทฯ

ด้วยการสนับสนุนจากทรัพยากรความร่วมมือที่ครอบคลุมของอีลี่ ผลการดำเนินงานของบริษัทจอมธนาในหลาย ๆ ด้านได้แสดงให้เห็นแนวโน้มการพัฒนาที่ดี ตามรายงานประจำปี ยอดขายประจำปีของอีลี่ในประเทศไทยเพิ่มขึ้น 68% เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว แม้ว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดในประเทศไทยยังไม่ดีขึ้น แต่รายได้และสวัสดิการของพนักงานไม่เพียงแต่ไม่ลดลงกลับเพิ่มขึ้น ทำให้มั่นใจได้ว่าชีวิตพนักงานในช่วงที่เกิดโรคระบาดจะไม่ได้รับผลกระทบ หลังเกิดโรคระบาด บริษัทจอมธนาไม่เคยผ่อนคลายมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาด มีหน้ากากอนามัยที่มอบให้กับพนักงานจำนวน 450,000 ชิ้น จัดซื้อแอลกอฮอล์ที่ใช้สำหรับฆ่าเชื้อ 12 ตัน ลงทุนไปเกือบทั้งสิ้น 10 ล้านบาทในการป้องกันการแพร่ระบาด และดำเนินการตรวจเชื้อคัดกรองสำหรับพนักงานทุกคน เพื่อเป็นการปกป้องชีวิตและสุขภาพของพนักงานอย่างทั่วถึง บริษัทฯ ได้ประสานงานอย่างแข็งขันในการจัดหาวัคซีนโควิด-19 และให้วัคซีนแก่พนักงานทุกคนที่เต็มใจรับการฉีดวัคซีน ปัจจุบัน บุคลากรของบริษัทฯ กว่า 90% ได้รับวัคซีนเรียบร้อยแล้ว

ตัวแทนผู้บริหารบริษัทจอมธนากล่าวว่า "ภายใต้การนำของวัฒนธรรมองค์กรของ "ดีเยี่ยม  รับผิดชอบ นวัตกรรมชนะร่วมกัน และเคารพซึ่งกันและกัน" เราจะร่วมมืออย่างแข็งขันและพยายามทำงานเพื่อส่งเสริมการพัฒนาธุรกิจของบริษัทฯ อย่างรวดเร็ว มีเสถียรภาพ และบรรลุการเติบโตแบบมีชัยชนะร่วมกันของพนักงานทุกคนและของบริษัทฯ"

ลิงก์ภาพประกอบข่าว:

ลิงก์: asianetnews.net/…=398053

คำบรรยายภาพ: จอมธนาได้รับรางวัล "สถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน" ของประเทศไทย ประจำปี พ.ศ. 2564

AsiaNet 91063ที่มา:  ซินหัว-เอเชียเน็ท/อินโฟเควสท์

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด