INETREIT เริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ วันแรก

จันทร์ ๐๙ สิงหาคม ๒๐๒๑ ๑๓:๒๔
ภากร ปีตธวัชชัย กรรมการและผู้จัดการ แมนพงศ์ เสนาณรงค์ รองผู้จัดการ หัวหน้าสายงานผู้ออกหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พร้อมด้วย พรวิสาข์ มังกิจ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไอเน็ต รีท แมเนจเม้นท์ จำกัด ร่วมพิธีเปิดการซื้อขายวันแรกในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในรูปแบบ Virtual Ceremony ของ ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ไอเน็ต ที่ลงทุนในศูนย์ปฏิบัติการข้อมูล (Data center) INET-IDC3 เฟส 1 ด้วยมูลค่าหลักทรัพย์ ณ ราคา IPO 3,300 ล้านบาท ในวันที่ 9 สิงหาคม 2564 โดยใช้ชื่อย่อในการซื้อขายหลักทรัพย์ว่า "INETREIT"
INETREIT เริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ วันแรก

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด