ตลาดหลักทรัพย์ฯ สนับสนุนอุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์รักษาผู้ป่วยโควิด-19 แก่สถาบันบำราศนราดูร

อังคาร ๑๐ สิงหาคม ๒๐๒๑ ๑๐:๕๑
ภากร ปีตธวัชชัย กรรมการและผู้จัดการ พร้อมด้วย กฤษฎา เสกตระกูล รองผู้จัดการ สายงานพัฒนาความยั่งยืนตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มอบการสนับสนุนอุปกรณ์และเครื่องมือรักษาผู้ป่วยโควิด-19 และอาหารสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ มูลค่ารวม 600,000 บาท ให้แก่สถาบันบำราศนราดูร โดยมี รังสรรค์ ถามูลแสน รองผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจด้านอำนวยการ สถาบันบำราศนราดูร เป็นผู้รับมอบ ทั้งนี้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ มุ่งเป็นส่วนหนึ่งในการบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนจากสถานการณ์ของโควิด-19 โดยตั้งแต่มีการระบาดของโควิด-19 จนถึงปัจจุบัน ตลาดหลักทรัพย์ฯ และมูลนิธิตลาดหลักทรัพย์ฯ บริจาคเงินรวมมูลค่ากว่า 49,500,000 บาท ผ่านองค์กร หน่วยงาน และมูลนิธิต่างๆ เพื่อส่งต่อความช่วยเหลือไปยังประชาชนและผู้ได้รับผลกระทบ

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด