SVL Group ร่วมแบ่งปันผ่านโครงการ "ตู้ปันสุขและชุดธารน้ำใจ"คลายทุกข์ช่วงโควิด 19

อังคาร ๑๐ สิงหาคม ๒๐๒๑ ๑๔:๓๒
SVL Group (เอสวีแอล กรุ๊ป) นำโดยนายอุดม สดใส กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไลน์ ทรานสปอร์ต จำกัด พร้อมด้วยส่วนงานชุมชนสัมพันธ์และพัฒนาชุมชน  นำทีมพนักงานร่วม "ปันสุข" ให้ชุมชนบางสะพาน ส่งมอบของกิน ของใช้ผ่านโครงการ "ตู้ปันสุขและชุดธารน้ำใจ"  โดยมีนายเลิศยศ แย้มพราย  นายอำเภอบางสะพาน เป็นผู้รับมอบสิ่งของดังกล่าว  พร้อมนำใส่ตู้ปันสุข ซึ่งตั้งอยู่ ณ ที่ว่าการอำเภอบางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ เพื่อส่งต่อให้กับชุมชนพี่น้องชาวบางสะพาน ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด 19 เมื่อวันก่อน

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด