เอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ รับมอบใบประกาศเกียรติคุณสนับสนุนสถานที่ฉีดวัคซีนจากสำนักงานประกันสังคม

จันทร์ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๔ ๐๙:๔๗
นายสมพล ตรีภพนารถ (ที่ 3 จากซ้าย) กรรมการผู้จัดการธุรกิจศูนย์การค้า บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) ให้การต้อนรับ นางธิวัลรัตน์ อังกินันทน์ (ที่ 2 จากซ้าย) ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน และคณะ ในโอกาสลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมจุดบริการฉีดวัคซีนโควิด-19 พร้อมรับมอบใบประกาศเกียรติคุณในการสนับสนุนสถานที่ให้บริการฉีดวัคซีนแก่ผู้ประกันตนมาตรา 33 จากสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน เพื่อร่วมสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ให้ประเทศ ณ ชั้น G ศูนย์การค้าเอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ เมื่อเร็ว ๆ นี้
เอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ รับมอบใบประกาศเกียรติคุณสนับสนุนสถานที่ฉีดวัคซีนจากสำนักงานประกันสังคม

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด