"ชัยวุฒิ" ต้อนรับ รมต.การท่องเที่ยวประเทศกัมพูชา แลกเปลี่ยนข้อมูลด้านดิจิทัลไทย เตรียมจัดตั้ง ก.ดิจิทัล กัมพูชา

พุธ ๒๕ สิงหาคม ๒๐๒๑ ๑๐:๑๖
เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2564 นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ให้การต้อนรับ นายซกกรัดทะยา ซก (Dr.Sokrethya Sok) หรือ ดร.แซม รัฐมนตรีช่วยกระทรวงการท่องเที่ยว ประเทศกัมพูชา เนื่องในโอกาสเข้าพบคารวะและแลกเปลี่ยนความรู้ด้านดิจิทัลในด้านต่างๆ ของประเทศไทย เพื่อนำไปปรับใช้และนำไปสู่การจัดตั้งกระทรวงดิจิทัลในประเทศกัมพูชา รวมถึงการแลกเปลี่ยนข้อมูลในการแก้ไขปัญหา fake news ที่เกิดขึ้นภายในประเทศกัมพูชา โดยนายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม มีความยินดีแลกเปลี่ยนแนวทางประสบการณ์การแก้ปัญหาของศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม  เพื่อลดผลกระทบกับสาธารณชนในวงกว้าง ซึ่งเป็นนโยบายหลักของรัฐบาล และพร้อมให้ความร่วมมือกับประเทศกัมพูชาและส่งเสริมสัมพันธ์ไมตรีที่ดีต่อไป

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด