สนพ.ลพบุรี จัดประชุมรายงานผลการดำเนินงาน และปิดโครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน สู่ SME 4.0

พุธ ๒๕ สิงหาคม ๒๐๒๑ ๑๖:๔๓
25 ส.ค. 2564 สนพ.ลพบุรี ดำเนินการจัดประชุมรายงานผลการดำเนินงานและปิดโครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน สู่ SME 4.0 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยมีนางสาวยุวดี เก้าเอี้ยน ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลพบุรีเป็นประธานในการประชุมผ่านระบบ Application zoom meeting ณ อาคารฝึกอบรม สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลพบุรี

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด