SVL Group ร่วมเป็นสะพานส่งมอบน้ำใจชาวบางสะพาน ช่วยเหลือชุมชนเมือง

พฤหัส ๒๖ สิงหาคม ๒๐๒๑ ๑๖:๕๒
SVL Group กลุ่มธุรกิจโลจิสติกส์  นำโดย นายอุดม สดใส กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไลน์ ทรานสปอร์ต จำกัด พร้อมทีมชุมชนสัมพันธ์และพัฒนาชุมชน รับมอบสิ่งของบริโภค ผัก ผลไม้ อาหารแห้ง จากผู้นำชุมชน 9 หมู่บ้าน เครือข่ายธนาคารชุมชน อ.บางสะพาน ตามโครงการ "ชุมชนปันสุข ผู้ให้ ผู้รับ สร้างสุข" ขนส่งเข้าสู่กรุงเทพฯ ผ่านรถขนส่งสินค้า "TAKE IT" ของ SVL Group (รถ Parcel ขนส่งสินค้าจาก อ.บางสะพาน-กรุงเทพฯ) เพื่อส่งต่อให้ศูนย์คุณธรรม ผู้ดำเนินโครงการฯ ส่งต่อไปยังชุมชนที่ได้รับความเดือดร้อน จากปัญหาการแพร่ระบาดไวรัสโควิด -19 โดยสิ่งของจากชุมชนบางสะพานจะถูกส่งไปช่วยเหลือชุมชนราชทรัพย์ กรุงเทพฯ ต่อไป

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด