สนพ.แพร่ ปิดการแข่งขันฝีมือแรงงานเฟอร์นิเจอร์ไม้สัก

จันทร์ ๓๐ สิงหาคม ๒๐๒๑ ๑๕:๕๑
นายธวัช เบญจาทิกุล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เป็นประธานในพิธีปิดการแข่งขันฝีมือแรงงานเฟอร์นิเจอร์ไม้สัก โดยมีนายชาคริตย์ เดชา รองอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน นายวิเชียร อนุสาสนนันท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ หัวหน้าส่วนงานราชการ ผู้บริหารหน่วยงานภาครัฐ เข้าร่วมพิธีปิดในครั้งนี้ด้วย ทั้งนี้ นายธวัช เบญจาทิกุล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน และนายวิเชียร อนุสาสนนันท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ ได้มอบประกาศนียบัตร และเงินรางวัล แก่ผู้ชนะการแข่งขันฝีมือแรงงานเฟอร์นิเจอร์ไม้สัก สาขาช่างไม้เฟอร์นิเจอร์ และสาขาช่างสีเฟอร์นิเจอร์ ณ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแพร่ ตำบลร่องกาศ อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด