สนพ.ลพบุรี พัฒนาแรงงานลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปสมุนไพรพื้นบ้าน สู่ SME

อังคาร ๓๑ สิงหาคม ๒๐๒๑ ๐๘:๓๓
30 ส.ค. 2564 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลพบุรี ดำเนินการจัดประชุมรายงานผลการดำเนินงานและปิดโครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน สู่ SME 4.0 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปสมุนไพรพื้นบ้านตำบลบ้านทราย อำเภอบ้านหมี่ โดยมีนางสาวยุวดี เก้าเอี้ยน ผู้อำนวยการ เป็นประธานในการประชุมผ่านระบบ Application zoom meeting ณ อาคารอำนวยการ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลพบุรี

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด