กทม.เตรียมพร้อมรับสถานการณ์น้ำท่วม-เพิ่มมาตรการระบายน้ำจุดเสี่ยงน้ำท่วมจากการดำเนินโครงการก่อสร้าง

อังคาร ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ ๐๙:๐๖
นายณรงค์ เรืองศรี ผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ กทม. กล่าวกรณี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม กำชับทุกส่วนราชการเตรียมพร้อมแผนเผชิญเหตุน้ำท่วมว่า กรุงเทพมหานคร โดยสำนักการระบายน้ำได้เตรียมรับมือสถานการณ์น้ำท่วม โดยติดตามสภาพอากาศ ตรวจกลุ่มฝนด้วยเรดาร์และลดระดับน้ำคูคลองด้วยสถานีสูบน้ำและอุโมงค์ระบายน้ำต่าง ๆ เพื่อรองรับปริมาณน้ำฝนที่เกิดขึ้น ขณะเดียวกันได้ส่งหน่วยปฏิบัติการเร่งด่วนเคลื่อนที่ (หน่วย BEST) หน่วยเก็บขยะ หน่วยติดตั้งเครื่องสูบน้ำชนิดเคลื่อนที่ (โมบายยูนิต) เข้าพื้นที่ประจำจุดเสี่ยงน้ำท่วม เพื่อแก้ไขปัญหาและช่วยเหลือประชาชน นอกจากนั้น ยังร่วมกับสำนักงานเขตเตรียมความพร้อมระบบระบายน้ำ โดยล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ ขุดลอกคูคลอง เก็บขยะและผักตบชวา เพื่อหมุนเวียนเปิดทางน้ำไหล ตรวจสอบความพร้อมของอุโมงค์ระบายน้ำ สถานีสูบน้ำ และบ่อสูบน้ำ รวมทั้งเตรียมความพร้อมเครื่องจักรทั้งรถเครื่องกำเนิดไฟฟ้า รถเครน รถบรรทุก ติดตั้งเครนยกไฮโดรลิก บอลลูนไลท์ และเครื่องสูบน้ำเคลื่อนที่ เพื่อรองรับสถานการณ์ฉุกเฉิน รวมถึงเตรียมพร้อมเจ้าหน้าที่หน่วย BEST ให้ความช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ เมื่อเกิดเหตุน้ำท่วมตลอด 24 ชั่วโมง โดยมีศูนย์ควบคุมระบบป้องกันน้ำท่วมติดตามเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยาและสถานการณ์ฝนตลอด 24 ชั่วโมง พร้อมแจ้งสถานการณ์ให้ประชาชนรับทราบล่วงหน้า
กทม.เตรียมพร้อมรับสถานการณ์น้ำท่วม-เพิ่มมาตรการระบายน้ำจุดเสี่ยงน้ำท่วมจากการดำเนินโครงการก่อสร้าง

นอกจากนั้น ยังได้ตรวจสอบพื้นที่จุดเสี่ยงน้ำท่วมจากโครงการต่าง ๆ อาทิ เพิ่มมาตรการระบายน้ำกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินบริเวณโครงการก่อสร้างในพื้นที่ที่อาจมีการทิ้งเศษวัสดุก่อสร้างกีดขวางช่องทางระบายน้ำ หรือปิดกั้นน้ำ เพื่อการก่อสร้างเขื่อนบริเวณคูระบายน้ำถนนวิภาวดีรังสิตขาเข้า-ขาออก จากถนนดินแดง-ทางกลับรถ ทางเข้าฐานงานก่อสร้างเขื่อนของกรมทางหลวง ได้มีหนังสือแจ้งสำนักงานทางหลวงที่ 13 ขุดลอกเปิดทางน้ำ เพื่อรองรับปัญหาน้ำท่วมในช่วงฤดูฝนและได้ประชุมหารือแนวทางมาตรการป้องกันน้ำท่วมถนนวิภาวดีรังสิต สำหรับโครงการก่อสร้างที่มีเศษวัสดุก่อสร้างกีดขวางคลอง หรือปิดกั้นน้ำเพื่อการก่อสร้างได้กำหนดมาตรการและแนวทางให้ผู้รับจ้างปฏิบัติ ดังนี้ ให้ขุดลอกดิน เปิดร่องน้ำให้สามารถระบายน้ำได้สะดวก ใช้กระสอบทรายปิดกั้นน้ำ เพื่อให้รื้อถอนได้ง่ายและต้องมีเครื่องสูบน้ำที่มีประสิทธิภาพเพียงพอต่อการระบายน้ำ รวมทั้งต้องดูแลรักษาทางน้ำและเครื่องสูบน้ำให้สามารถใช้งานได้ตลอดเวลาและให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเป็นระยะ ทั้งนี้ กรุงเทพมหานครได้เตรียมความพร้อมบริเวณจุดเสี่ยงน้ำท่วมต่าง ๆ โดยจัดทำแผนเผชิญเหตุอุทกภัยและแผนปฏิบัติการ เพื่อรองรับสถานการณ์ ตลอดจนเตรียมความพร้อมเจ้าหน้าที่ เครื่องมือ เครื่องจักร และอุปกรณ์ต่าง ๆ ให้พร้อมปฏิบัติการทันทีเมื่อเกิดเหตุน้ำท่วม

ที่มา: สำนักงานประชาสัมพันธ์ กรุงเทพมหานคร

กทม.เตรียมพร้อมรับสถานการณ์น้ำท่วม-เพิ่มมาตรการระบายน้ำจุดเสี่ยงน้ำท่วมจากการดำเนินโครงการก่อสร้าง

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด