CV เริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ วันแรก

พฤหัส ๐๒ กันยายน ๒๐๒๑ ๑๓:๑๒
ภากร ปีตธวัชชัย กรรมการและผู้จัดการ แมนพงศ์ เสนาณรงค์ รองผู้จัดการ หัวหน้าสายงานผู้ออกหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พร้อมด้วย ประเสริฐ บุญสัมพันธ์ ประธานกรรมการบริษัท เศรษฐศิริ ศักดิ์สิทธิเสรีกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. โคลเวอร์ เพาเวอร์ ร่วมพิธีเปิดการซื้อขายวันแรกในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในรูปแบบ Virtual Ceremony ของ บมจ. โคลเวอร์ เพาเวอร์ ผู้ประกอบธุรกิจด้านพลังงานหมุนเวียนแบบครบวงจร ด้วยมูลค่าหลักทรัพย์ ณ ราคา IPO 4,992 ล้านบาท ในวันที่ 2 กันยายน 2564 โดยใช้ชื่อย่อในการซื้อขายหลักทรัพย์ว่า "CV"
CV เริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ วันแรก

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด