บมจ.ชับบ์สามัคคีประกันภัย (Chubb) ร่วมกับ รายการบุรินทร์เจอนี่ ภายใต้โครงการ "เจอนี่แคร์"

พฤหัส ๐๒ กันยายน ๒๕๖๔ ๑๓:๒๑
มอบกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุกลุ่ม ให้กับ นายแพทย์วิชาญ ปาวัน (คนที่ 3 จากขวา)ผู้อำนวยการสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง (สปคม.) กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เพื่อส่งมอบความคุ้มครองให้กับ Super Rider จิตอาสาที่ปฎิบัติงานส่งยาและอุปกรณ์ทางการแพทย์ ภายใต้การดำเนินงานของ สปคม. ซึ่งการประกันภัยดังกล่าวให้ความคุ้มครองอุบัติเหตุ สูงสุด 100,000 บาท ในระยะเวลาคุ้มครอง 1 ปี
บมจ.ชับบ์สามัคคีประกันภัย (Chubb) ร่วมกับ รายการบุรินทร์เจอนี่ ภายใต้โครงการ เจอนี่แคร์

โครงการเจอนี่แคร์ เป็นการแบ่งปัน เกื้อกูลกันในช่วงวิกฤติโควิด-19 ซึ่งการมอบกรมธรรม์อุบัติเหตุ ในครั้งนี้ เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจ และความอุ่นใจให้กับ Super Rider จิตอาสา ที่ได้เสียสละทุ่มเททำงานเพื่อสังคม และช่วยบรรเทาทุกข์ ให้กับผู้ป่วยจากการติดเชื้อไวรัสโควิด 19 ให้ได้รับการรักษาอย่างรวดเร็ว

ที่มา: คิธ แอนด์ คิน คอมมิวนิเคชั่น แอนด์ คอนซัลแตนท์

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด