นศ.ป.โท คณะบัญชี ม.ศรีปทุม คว้ารางวัลวิทยานิพนธ์ ระดับดี'64

จันทร์ ๐๖ กันยายน ๒๕๖๔ ๑๔:๔๙
การันตรีคุณภาพ! คุณจินตนา ไกรทอง นักศึกษาปริญญาโท บัญชีมหาบัณฑิต ม.ศรีปทุม คว้ารางวัลวิทยานิพนธ์ ระดับดี เครือข่ายพัฒนบริหารศาสตร์ ประจำปี 2564
นศ.ป.โท คณะบัญชี ม.ศรีปทุม คว้ารางวัลวิทยานิพนธ์ ระดับดี'64

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอแสดงความยินดีกับ คุณจินตนา ไกรทอง นักศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต คณะบัญชี ในโอกาสได้รับรางวัล ผลงานวิทยานิพนธ์ ปริญญาโท ระดับดี ซึ่งเป็นรางวัลระดับชาติ จากผลงานวิทยานิพนธ์ เรื่อง "ผลกระทบของรายงานความรับผิดชอบต่อสังคมและการกำกับดูแลกิจการที่มีต่อผลการดำเนินงานของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย" ในการประกวดวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา เครือข่ายพัฒนบริหารศาสตร์ ประจำปี 2564 ได้รับเกียรติบัตรและเงินรางวัลผลงานวิทยานิพนธ์ ระดับดี จำนวน 3,000 บาท จัดโดย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ที่มา: มหาวิทยาลัยศรีปทุม

นศ.ป.โท คณะบัญชี ม.ศรีปทุม คว้ารางวัลวิทยานิพนธ์ ระดับดี'64

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด