SVL สนับสนุนชุมชน มอบถังน้ำมันทำกระชัง กลุ่มผู้เลี้ยงปลากะพง อ.บางสะพาน

พุธ ๐๘ กันยายน ๒๕๖๔ ๑๓:๓๐
SVL Group โดยนางสาววันวิสาข์ หุ้นจิ้น ผู้จัดการส่วนชุมชนสัมพันธ์และพัฒนาชุมชน และนายมงคล ตราทอง หัวหน้าหน่วยทีมฉุกเฉิน เป็นตัวแทนมอบถังน้ำมัน จำนวน 18 ใบ ให้กลุ่มผู้เลี้ยงปลากะพงในกระชัง ซึ่งเป็นกลุ่มผู้เลี้ยงปลากะพงของชุมชนจาก 3 หมู่บ้าน คือหมู่ที่ 1 บ้านดอนสำราญ หมู่ที่2 บ้านท่ามะนาว และหมู่ที่ 7 บ้านทุ่งลานควาย ต.แม่รำพึง  เพื่อนำไปทำกระชังเลี้ยงปลา โดยมีนายวัลลภ  หอมจันทร์ ผู้ใหญ่บ้าน บ้านดอนสำราญและตัวแทนชุมชน จากบ้านท่ามะนาวและบ้านทุ่งลานควาย เป็นตัวแทนรับมอบ ณ ศูนย์ซ่อมบำรุง บจก.ไลน์ทราน สปอร์ต อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์                                               
SVL สนับสนุนชุมชน มอบถังน้ำมันทำกระชัง กลุ่มผู้เลี้ยงปลากะพง อ.บางสะพาน

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด