สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเลยเปิดฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือ สาขาการสร้างผลิตภัณฑ์ด้วยการมัดย้อม

อังคาร ๑๔ กันยายน ๒๕๖๔ ๐๘:๕๙
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเลยเปิดฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือ สาขาการสร้างผลิตภัณฑ์ด้วยการมัดย้อม ให้กับแรงงานนอกระบบ ผู้ถูกเลิกจ้าง ว่างงาน จำนวน 20 คน ระหว่างวันที่ 13 - 17 กันยายน 2564 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสองรัก อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเลยเปิดฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือ สาขาการสร้างผลิตภัณฑ์ด้วยการมัดย้อม
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเลยเปิดฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือ สาขาการสร้างผลิตภัณฑ์ด้วยการมัดย้อม

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด