สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ เปิดประกวดราคาเพื่อสรรหาผู้รับจ้างเหมาดำเนินงานปรับปรุงซ่อมแซมศาลาเฉลิมกรุง

อังคาร ๑๔ กันยายน ๒๕๖๔ ๑๖:๓๘
สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ เปิดประกวดราคาเพื่อสรรหาผู้รับจ้างเหมาดำเนินงานปรับปรุงซ่อมแซมศาลาเฉลิมกรุง แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 15 - 17 กันยายน 2564 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายจัดการประมูล สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ หมายเลขโทรศัพท์ 0-2787-7101 และ 08-4846-8340 หรือ www.crownproperty.or.th
สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ เปิดประกวดราคาเพื่อสรรหาผู้รับจ้างเหมาดำเนินงานปรับปรุงซ่อมแซมศาลาเฉลิมกรุง

ที่มา: สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด