กลุ่มบีเจซี บิ๊กซี ร่วมกับ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ลงนาม MOU สนับสนุนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพให้กับนักศึกษา เพื่อส่งเสริมพัฒนาทักษะอาชีพในอุตสาหกรรมค้าปลีก

อังคาร ๑๔ กันยายน ๒๐๒๑ ๑๗:๒๒
บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) ห้างค้าปลีกในกลุ่มบีเจซี นำโดยนายอัศวิน เตชะเจริญวิกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ร่วมลงนาม บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี โดยรองศาสตราจารย์อิ่มจิต เลิศพงษ์สมบัติ รองอธิการบดีวิทยาเขตปัตตานี ปฏิบัติการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  โอกาสนี้ได้รับเกียรติจากคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกลุ่มบีเจซี บิ๊กซี ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีดังกล่าว ซึ่งจัดขึ้นผ่านทางระบบการประชุมออนไลน์ (Zoom  Cloud Meetings ) โดยมีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมและฝึกประสบการณ์วิชาชีพให้กับนักศึกษาที่มีความสนใจต่ออาชีพสายอุตสาหกรรมค้าปลีก ตั้งแต่ระดับอุดมศึกษาจนสำเร็จการศึกษา เพื่อให้นักศึกษาได้รับประสบการณ์ตรงจากการปฏิบัติงานจริง รวมถึงลดปัญหาการว่างงานของบัณฑิตจบใหม่ โดยกลุ่มบีเจซี บิ๊กซี ได้วางแนวทางการปฏิบัติผ่านโครงการธุรกิจค้าปลีกจำลอง มินิบิ๊กซีพี่สอนน้อง,โครงการเพื่อการร่วมมือด้านการวิจัยตลาด, โครงการรับนักศึกษาฝึกงาน และรับนักศึกษาเข้าทำงานผ่านเครือข่ายสาขาของ "บิ๊กซี"  ทั่วประเทศ  เป็นต้น ทั้งนี้  เพื่อมุ่งเน้นการพัฒนาทักษะความรู้ของเยาวชนไทย ให้เป็นบุคลากรสำคัญที่สามารถขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศชาติให้เติบโตอย่างยั่งยืนต่อไปในอนาคต

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด