โอซีซี มอบสิ่งของอุปโภคบริโภค ให้สตรีด้อยโอกาส

พฤหัส ๑๖ กันยายน ๒๐๒๑ ๑๓:๒๘
รัตนา วงศ์เลิศวิทย์ กรรมการบริหารฝ่ายสำนักงาน บมจ.โอซีซี และคณะทำงาน CSR มอบเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ พร้อมสิ่งของอุปโภคบริโภคที่จำเป็น อาทิ ชุดชั้นในสตรี เสื้อผ้า บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป นมถั่วเหลือง ฯลฯ รวมมูลค่า 193,346 บาท ให้แก่ พงษ์ทิพย์ เทศะภู กรรมการบริหาร สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรี ฯ บ้านพักฉุกเฉิน ดอนเมือง เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือดูแลกลุ่มสตรีด้อยโอกาสให้ปลอดภัยจากเชื้อไวรัสโควิด-19 และมีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น ณ สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรี ฯ บ้านพักฉุกเฉิน ดอนเมือง เมื่อเร็ว ๆ นี้
โอซีซี มอบสิ่งของอุปโภคบริโภค ให้สตรีด้อยโอกาส

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด